Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Kooijmanslezing

Het instituut verzorgt jaarlijks de Kooijmanslezing.

Kooijmanslezing 2020: Scans, sticks and carrots: improving cybersecurity with, without or in spite of the law

Op maandag 18 mei vond de Kooijmanslezing 2020 plaats. De spreker was prof. Michel van Eeten, hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder de Governance van infrastructuren aan de TU Delft. In zijn voordracht, getiteld “Scans, Sticks and Carrots: Improving Cybersecurity With, Without or in Spite of the Law”, heeft hij uitleg gegeven over de rol die het recht speelt bij cybersecurity.

Lezingen voorgaande jaren

 • Kooijmanslezing 2017: Beyond White Innocence

  De jaarlijkse Kooijmanslezing werd op maandag 30 oktober 2017 gehouden door Gloria Wekker met als titel: Beyond White Innocence.

  Basis voor de lezing vormde Wekkers boek: White Innocence: paradoxes of Colonialism and Race, een veelbesproken werk waarin zij het dominante Nederlandse zelfbeeld en de paradoxen die daarin zitten onder de loep neemt. In de Kooijmanslezing richtte Gloria haar blik op de wetenschap en kennisproductie om te zien hoe de paradoxale rol van ras hier tot uiting komt. Met uiteindelijk de vraag: hoe raken we voorbij die ‘witte onschuld’?

  De lezing kunt u online terugkijken: Kooijmanslezing 2017.

  Gloria Wekker is sociaal en cultureel antropoloog en emeritus hoogleraar Gender en etniciteit van de Universiteit Utrecht. Sinds 2001 bekleedt zij de Aletta (IIAV)-leerstoel Gender en Ethniciteit aan de faculteit Geesteswetenschappen aldaar. Tevens is zij directeur van GEM, Expertisecentrum Gender, Etniciteit en Multiculturaliteit. Deze organisatie adviseert, ontwikkelt instrumenten en doet onderzoek op het gebied van het genderbewust en intercultureel maken van hoger onderwijs.

 • Kooijmanslezing 2016: Nationality as a legal principle

  Op 27 september j.l. heeft prof. dr. Joep Leerssen de Kooijmanslezing 2016 gehouden. De titel van de lezing was 'Haunted by the Volksgeist: nationality as a legal principle'. In de laatste twee eeuwen is de Europese regelgeving op sommige cruciale gebieden beïnvloed door de opkomst van het nationale denken. Na Savigny hebben belangrijke juridische denkers de wet beschouwd als een organische afspiegeling van het karakter en de morele tradities van naties. Daarnaast wordt een transcendent beginsel van nationale identiteit impliciet of soms zelfs expliciet aangeroepen om het recht op zelfbeschikking of de bestendigheid van de staat in geval van constitutionele ontregelingen en onderdrukking te duiden. Het idee van een "nationale identiteit" is niet alleen van invloed op de populistische politiek (zoals in het Brexit-referendum), maar het komt ook formeel tot uitdrukking in een opzienbarende clausule in het Verdrag van Lissabon en in een aantal arresten van het Europese Hof van Justitie.

  Leerssen promoveerde in 1986 cum laude af aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de nationale literaire ontwikkeling van Ierland in de periode voorafgaand aan de 19e eeuw. Sinds 1991 is hij hoogleraar Moderne Europese Letteren aan de Universiteit van Amsterdam. In 2008 ontving hij de Spinozapremie en in 2010 werd hij door de KNAW benoemd tot Akademiehoogleraar, een prijs voor hoogleraren die een unieke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van hun vakgebied. Leerssen nam 26 juni jl. deel aan het tv-programma Het filosofisch kwintet met als thema ‘De onafhankelijkheid van staten en naties’, waarin hij onder meer spreekt over nationalisme en patriottisme.

  Lees de Kooijmanslezing 2016 door Joep Leerssen hier terug. Het was een groot succes! Meer informatie is op te vagen bij Anniek van der Schuit: j.m.vander.schuijt@vu.nl.

 • Kooijmanslezing 2015: Struggling with dimensions: Practice and Procedure in the International Criminal Justice System

  Op 19 oktober 2015 heeft rechter Fons Orie de Kooijmanslezing 2015 uitgesproken. De lezing was getiteld Struggling with dimensions: Practice and Procedure in the International Criminal Justice System. Internationale Hoven en Tribunalen worstelen met de omvang van hun zaken, vaak met strafbare feiten die over een reeks van jaren in een uitgestrekt gebied zijn begaan. De relevante stukken beslaan wel een miljoen pagina’s: tienduizenden pagina's zittingsverslag en meer dan tienduizend bewijsstukken in een zaak. Met welke organisatorische en procedurele middelen ga je die problemen te lijf en werkt het?

  Orie is rechter bij het Joegoslavië Tribunaal. Voorheen was hij raadsheer bij de Hoge Raad en daarvoor werkzaam als advocaat.

  Bekijk de Kooijmanslezing 2015 online.

 • Kooijmanslezing 2014: No use for justice. Self-censorship in construing moral arguments.

  De Kooijmanslezing 2014 werd op 7 oktober gegeven door prof. dr. Ineke Sluiter, hoogleraar klassieke talen aan de Universiteit Leiden, en was getiteld No use for justice. Self-censorship in construing moral arguments.

  Sluiter promoveerde in 1990 aan de Vrije Universiteit op het proefschrift Ancient grammar in context. Contributions to the study of ancient linguistic thought. In 1998 werd zij hoogleraar in Leiden en in 2010 won zij de Spinozapremie.

Misschien ben je hier ook naar op zoek?

prof. dr. Edward R. Kleemans (directeur)