Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Beurzen

De VUvereniging draagt met een eigen beurzenprogramma bij aan het programma van de VU.

In 2019 is de bijdrage van VUvereniging € 300.000 aan het beurzenprogramma van de VU (inclusief een bijdrage van € 59.000 uit de Van Coeverden Adriani Stichting).

Het beurzenprogramma van VUvereniging

 • Tweede kans voor studenten uit Indonesië, Zuid-Afrika e.a.

  Het VU Fellowship Programma biedt talentvolle internationale studenten de unieke kans om een masteropleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam te volgen. Per jaar wordt er ongeveer 1 miljoen euro gereserveerd om deze studenten aan te trekken. VUvereniging draagt aan dit programma € 213.000 bij.

  Het grootste deel van de beurzen wordt toegekend aan studenten met uitstekende studieresultaten. Eén zesde wordt toegekend naar studenten die in eerste instantie net afvallen, maar die wel aan de gevraagde minimale studieresultaten voldoen en die afkomstig zijn uit een van de VU focuslanden Zuid-Afrika of Indonesië, of (en dit geldt alleen als het compartiment nog ruimte biedt) uit een land waaruit nog erg weinig studenten afkomstig zijn, waardoor de diversiteit aan de VU wordt versterkt. Deze studenten krijgen derhalve een tweede kans.

 • Stagebeurzen voor VU-studenten

  Deze beurzen maken stages mogelijk voor studenten die niet gesteund worden met een Erasmusbeurs of zijn bedoeld voor studenten die een Faculty LED programma in het buitenland willen volgen. In de regel gaat het om stages buiten Europa. Deelname aan een Faculty Led programma biedt de student de kans om in 2 tot 4 weken tijd een internationale ervaring op te doen. Bij selectie wordt gekeken naar draagkracht; het is een voorwaarde dat studenten een aanvullende DUO studiebeurs hebben of kunnen aantonen (middels een voorgestructureerde financiële opgave) dat er geringe financiële draagkracht is.
  VUvereniging heeft in 2019 €20.000 beschikbaar voor deze stagebeurzen.

 • Beurzen voor uitwisseling naar Zuid-Afrika en Indonesië

  Uitwisseling voor een semester naar een buitenlandse universiteit is een uitermate leerzame ervaring die studenten goed voorbereidt op de internationale wereld waar ze later ook in hun werk mee te maken krijgen. Als aanvulling op de beurzen die de Nederlandse overheid toekent aan de VU voor uitwisseling buiten Europa (voor binnen Europa zijn er Erasmusbeurzen beschikbaar), worden er vanuit VUvereniging traditioneel beurzen beschikbaar gesteld voor uitwisseling met de focuslanden van de VU: Zuid-Afrika en Indonesië. Sinds 2017 is dit uitgebreid met uitwisselingen naar belangrijke strategische partners van de VU buiten Europa: Renmin University (China, Beijing), Beijing University of Technology (China, Beijing), Amrita University (India, diverse campussen) en UCLA (USA, Los Angeles), Simon Fraser University (Canada) en McMaster University (Canada). De selectie vindt plaats op basis van studieresultaten (talent).
  Voor deze categorie beurzen steunt VUvereniging met een bedrag van €20.000, waarmee 32 uitwisselingen gefinancierd kunnen worden.

 • Holland Scholarships

  Vanuit OC&W worden Holland Scholarships gefinancierd aan Nederlandse Universiteiten en Hogescholen. Het gaat om beurzen ter hoogte van €5000 voor studenten van buiten de EU om ze te stimuleren hun masteropleiding in Nederland te doen. De beurzen worden voor 50% gematched door de universiteit. Een deel van de beurzen worden specifiek ingezet voor studenten uit de twee focuslanden van de VU (Zuid-Afrika en Indonesië) en voor studenten uit ondervertegenwoordigde landen. VUvereniging ondersteunt met name studenten die ook met een beurs vanuit hun eigen land of vanuit het VU Fellowship Programme toch niet in staat zijn om hun verblijf in Nederland te betalen.
  VUvereniging ondersteunt deze studenten met een totaalbedrag van €47.000.

 • Een beurs aanvragen