Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Gesubsidieerde projecten

De VUvereniging verleent subsidies aan projecten en activiteiten die binnen de doelstelling vallen.

In 2023 besteedt de VUvereniging samen met de Van Coeverden Adriani Stichting weer 1 miljoen euro aan subsidies.
Deze subsidies omvatten ook beurzen.

De Vrije Schrijver
De Vrije Schrijver is een gastschrijver die reflecteert op thema’s van de VU en die een vrije opdracht heeft waar hij of zij zelf invulling aan kan geven.

Amsterdam Oase studiecafé
Uitbreiding en professionalisering van het studiecafé op Uilenstede, waar studenten een warme en geborgen plek vinden om te studeren en elkaar te ontmoeten.

Bekendheid Verzorgenden Individuele Gezondheidszorg
Verzorgenden Individuele Gezondheidszorg zijn de grootste beroepsgroep binnen de verpleeghuiszorg en wijkverpleging. Toch worden ze vaak niet gezien, gehoord en erkend. Dit project beoogt zichtbaarbaarheid van deze beroepsgroep op verschillende niveau's te verhogen.

Bridging Gaps
Theologiestudenten van over de hele wereld maken kennis met theologiebeoefening en kerken in Nederland.

De conflictthese voorbij: Reijer Hooykaas (1906-1994)
Uit het Fonds Haak Bastiaanse-Kunemanstichting wordt een promotieonderzoek naar het leven en werk van VU-hoogleraar Reijer Hooykaas gefinancierd.

Dialoogworkshops voor verpleegkundigen in de neonatale zorg
Ondersteuning van (IC-)verpleegkundigen in gespreksvoering met ouders.

Empower groups to improve research culture
Dit project wil de onderzoekscultuur aan de VU en het AmsterdamUMC verbeteren met een gesprekstool die onderzoekers laat nadenken en reflecteren over verantwoord onderzoek.

Fonds Community Building
Sportieve, studie- of culturele activiteiten van studenten en medewerkers worden uit dit fonds betaald.

Forum for Young Scientists
Een platform voor het ontwikkelen van academische vaardigheden, maar ook vaardigheden die bijdragen aan een gezonde en gelukkige werksfeer.

Hoogleraarportret Jan Lever
Op te nemen in de VU-collectie hoogleraarportretten.

Identiteit en idealen van patiënten en hun naasten
Drijfveren en idealen binnen de afdeling Hematologie.

Juridische slavernijgeschiedenis
De opstartfase van een interdisciplinair project.

Kwaliteit en kwantiteit van leven bij slokdarmkanker
Met dit project wordt een gespreksmethode ontwikkeld waarmee mensen met slokdarmkanker zich kunnen beraden over de kwaliteit en kwantiteit van leven.

NEWCONNECTIVE
Een breed interlevensbeschouwelijk studentenplatform voor zingeving in Amsterdam.

Omboeken
De papieren collectie wordt geanalyseerd, opgeschoond, beschikbaar gesteld en ingezet voor sociale activiteiten op de campus.

Publicatiefonds
Doorlopend fonds voor een bijdrage bij de publicatie van handelsedities van dissertaties, jubileumboeken, biografieën en (bundels van) wetenschappelijke artikelen.

Restauratie maquettes VU-campus
Met onderzoek, schoonmaak en restauratie van twee maquettes kunnen ze worden tentoongesteld bij een symposium en expositie over 50 jaar VU Hoofdgebouw.

Revitaliseren VU stilteruimte
Restauratie van historisch meubilair, renovatie van de ruimte, het opnieuw inrichten van de ruimte naar de huidige behoeftes en het onder de aandacht brengen van de stilteruimte.

Seniorengezelschap VU/VUmc
Goede sociale contacten onderhouden na het verlaten van de VU of het VUmc.

Universiteitshistoricus en Geheugenvandevu.nl
Cofinanciering universiteitshistoricus en www.geheugenvandevu.nl.

Van ideaal naar praktijk
Patiënt- & familieparticipatie

Voorwaarden voor succesvolle integratie van vluchtelingen
Dit project maakt structuren duidelijk die belangrijk zijn voor de succesvolle integratie van vluchtelingen.

Vrouwen VU-hulp evenement
Gezien de onderwaardering van de bijdrage van vrouwen aan positieve maatschappelijke ontwikkelingen vinden wij het belangrijk jaarlijks stil te staan bij de enorme maatschappelijke bijdrage van Vrouwen VU-hulp en deze traditie vanuit de VU voort te zetten.

VU in beweging
Dit project beoogt het structureel veranderen van de beweegcultuur binnen de VU. Een samenwerking van diverse partijen wil definitief afrekenen met het ‘zitverleden’ van de VU.

VU Pride
In samenwerking met de Universiteitsbibliotheek is een VU Pride Library & Community Space gerealiseerd. Met de subsidie worden de activiteiten, zoals peer-to-peer bijeenkomsten, info-avonden, discussiebijeenkomsten en podcastontwikkeling verduurzaamd.

VU StartHub alumni
Het identificeren van ondernemende VU-alumni die nieuwe ondernemers willen bijstaan, tot samenwerkingsverbanden willen komen of als gastspreker willen optreden.

Ziekenhuispastoraat VUmc
Ondersteuning en begeleiding van patiënten en familie bij fundamentele levensvragen.