Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Gesubsidieerde projecten

De VUvereniging verleent subsidies aan projecten en activiteiten die binnen de doelstelling vallen.

In 2022 besteedt de VUvereniging samen met de Van Coeverden Adriani Stichting een totaal van € 1.063.000 aan subsidies.
Deze subsidies omvatten ook beurzen.

De Vrije Schrijver
De Vrije Schrijver is een gastschrijver die reflecteert op thema’s van de VU en die een vrije opdracht heeft waar hij of zij zelf invulling aan kan geven.

Aandenken Vrouwen VU-hulp
Een aandenken voor de organisatie Vrouwen VU-hulp, die gedurende de 20e eeuw tientallen miljoenen ophaalde voor de ontwikkeling en instandhouding van de VU.

Alumnikringen en lustra
Doorlopend fonds voor de activiteiten van alumnikringen en lustra.

Amsterdam Centre for the history and heritage of protestantism
Het unieke erfgoed op het gebied van gereformeerd protestantisme van de VU beter toegankelijk maken.

Amsterdam Centre for religion and sustainable development
Het ACRSD stelt zich tot doel de interactie tussen levensbeschouwing en de duurzame ontwikkelingsdoelen te stimuleren en te versterken.

Bridging Gaps
Theologiestudenten van over de hele wereld maken kennis met theologiebeoefening en kerken in Nederland.

De conflictthese voorbij: Reijer Hooykaas (1906-1994)
Uit het Fonds Haak Bastiaanse-Kunemanstichting wordt een promotieonderzoek naar het leven en werk van VU-hoogleraar Reijer Hooykaas gefinancierd.

Consortium Oxford-Amsterdam
Wat is de betekenis van ouder worden in de huidige samenleving en wat is goede zorg?

Dialoogworkshops voor verpleegkundigen in de neonatale zorg
Ondersteuning van (IC-)verpleegkundigen in gespreksvoering met ouders.

Dit is het begin
Een documentaire over de bezetting van het VU-hoofdgebouw in 1972.

Experimental Moot Court
Nieuwe en meer inclusieve werkvormen voor moot courts.

Felicitatieregister voor Abraham Kuyper in 1907
Ontsluiting van een album dat Kuyper ontving op zijn 70e verjaardag.

Fonds Community Building
Sportieve, studie- of culturele activiteiten van studenten en medewerkers worden uit dit fonds betaald.

Forum for Young Scientists
Een platform voor het ontwikkelen van academische vaardigheden, maar ook vaardigheden die bijdragen aan een gezonde en gelukkige werksfeer.

Geestelijke nazorg voor covidpatiënten
Verbetering van de geestelijke zorg aan post-Covidpatiënten.

Geven in Nederland 1880-2020
Een historische reconstructie van het geefgedrag van Nederlanders in 1880.

Increasing access to health care for undocumented migrants in Amsterdam
Een actieplan voor ongedocumenteerden in Amsterdam.

The Healthy Teeth Foundation
Een participatief onderzoek in de Haagse Schilderwijk om mondgezondheid te verbeteren.

Historisch documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme
Bevorderen van de zichtbaarheid van de collectie en verrichten van onderzoek.

Hoogleraarportret Jan Lever
Op te nemen in de VU-collectie hoogleraarportretten.

Identiteit en idealen van patiënten en hun naasten
Drijfveren en idealen binnen de afdeling Hematologie.

Juridische slavernijgeschiedenis
De opstartfase van een interdisciplinair project.

Levensvragen bij beginnende dementie en MCI
Zorgverleners en onderzoekers ondersteunen patiënten en hun naasten bij levensvragen bij beginnende dementie en milde cognitieve stoornissen.

Maatschappelijke stages ACTA
In maatschappelijke stages worden tandheelkundestudenten in contact gebracht met kwetsbare groepen in de samenleving.

Mediaplatform FAM
Creëren van bewustwording rondom diversiteit, inclusie, racisme, discriminatie, onderwijs en levensbeschouwing.

MOOC English+: towards a connected world through language and learning
Een Massive Open Online Course leert deelnemers verstaanbaar te zijn in het Engels en daarbij hun eigen identiteit in het Engelse accent te omarmen.

NEWCONNECTIVE
Een breed interlevensbeschouwelijk studentenplatform voor zingeving in Amsterdam.

Omboeken
Een nieuwe presentatie van de fysieke collectie van de UB.

Publicatiefonds
Doorlopend fonds voor een bijdrage bij de publicatie van handelsedities van dissertaties, jubileumboeken, biografieën en (bundels van) wetenschappelijke artikelen.

Reflectie op waarden bij dreigende extreme vroeggeboorte: ontwikkeling van een keuzehulp voor ouders
Zorgverleners en onderzoekers ontwikkelen een keuzehulp die ouders ondersteunt in het nemen van beslissingen bij dreigende extreme vroeggeboorte.

Restauratie toga prof. Buskes en Martin Luther King
Restauratie van de toga gedragen door Jan Buskes en uitgeleend aan Martin Luther King.

Seniorengezelschap VU/VUmc
Goede sociale contacten onderhouden na het verlaten van de VU of het VUmc.

Sittersproject
Geen onvrijwillige fixatie met onrustbanden, maar begeleiding door specifiek getrainde personen.

Strengths slotconferentie
Symposium van het internationale onderzoeksproject Syrian Refugees Mental Health Care Systems.

Summer school: methoden empirische ethiek
Empirische resultaten geven niet automatisch antwoord op de vraag of het onderzochte normatief en ethisch goed en gerechtvaardigd is.

Universiteitshistoricus en Geheugenvandevu.nl
Cofinanciering universiteitshistoricus en www.geheugenvandevu.nl.

Van ideaal naar praktijk
Patiënt- & familieparticipatie

Wij Samen: podcast tegen uitsluiting en voor verbinding
WIJ SAMEN stimuleert ontmoeting en dialoog tussen studenten en Amsterdam UMC’ers met diverse achtergronden.

Young.VU netwerk
Een netwerk voor en door jonge professionals op de VU.

Ziekenhuispastoraat VUmc
Ondersteuning en begeleiding van patiënten en familie bij fundamentele levensvragen.