Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Subsidie aanvragen en verantwoorden

De VUvereniging en VCAS ondersteunen projecten die een relatie hebben met de doelstellingen van de vereniging en die ten goede komen aan de VU en het Amsterdam UMC.

Op onze projectpagina vind je de subsidies die we hebben toegekend.
De leden van de vereniging maken met hun contributiebijdrage de bijzondere projecten van de VUvereniging op de VU-campus (mede) mogelijk. Van subsidieaanvragers wordt verwacht dat zij lid zijn of worden van de vereniging. Lid worden kan hier.

Aanvragen en verantwoorden

 • Voorwaarden en aanvragen

  Subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de subsidieregeling van de VUvereniging/VCAS. Bij de beoordeling wordt de mate van cofinanciering van de aangevraagde subsidie meegewogen en wordt bekeken of het subsidievoorstel niet (alleen) bestemd is ter dekking van vaste personele lasten.

  De VUvereniging behoudt zich het recht voor om bij aanvragen als voorwaarde te stellen dat er samenwerking met andere partijen wordt gezocht en er een gezamenlijk voorstel tot stand komt. De VUvereniging wil hiermee samenwerking binnen deelgebieden stimuleren en synergie vergroten.

  Bekijk de voorwaarden en de beoordelingscriteria in de subsidieregeling [pdf]. 

  Wil je een subsidie aanvragen bij de VUvereniging/VCAS, dan vragen wij je gebruik te maken van het format subsidieaanvraag [Word-document].

  De uiterste termijn voor het aanvragen van een subsidie voor 2025 is 1 juli 2024.

  Subsidieaanvragers ontvangen in januari 2025 bericht over de eventuele toewijzing. Hier wordt tussentijds niet over gecommuniceerd.

 • Beoordeling

  De aanvragen worden door de Subsidiecommissie VUvereniging/VCAS van advies voorzien aan de Besturen VUvereniging en VCAS. 

  De Subsidiecommissie bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris van de VUvereniging, drie leden uit de Ledenraad, de rector magnificus VU en een bestuurslid van de VCAS. 

  De Subsidiecommissie vergadert twee maal per academisch jaar: in september ter advisering van nieuwe subsidieaanvragen voor het komende jaar en in april ter beoordeling van de jaarrapportages over de eerder verleende subsidies. 

  Na het advies van de Subsidiecommissie beslissen de besturen van de VUvereniging en VCAS over het toe- en afwijzen van de subsidies en ontvangen de aanvragers bericht.

 • Rapportages

  De door de VUvereniging en VCAS toegekende eenmalige, meerjarige en structurele subsidies worden jaarlijks verantwoord middels een vast format in de vergadering van de Subsidiecommissie.
  De uiterste termijn voor het (tussentijds) verantwoorden van subsidies over het jaar 2023 is 1 maart 2024. De Subsidiecommissie zal de rapportages beoordelen en berichten over de (eventuele) definitieve toekenning van de subsidie. Gebruik hiervoor dit format: 

 • Advies of informatie

  Voor meer informatie over de mogelijkheden om een subsidie bij de VUvereniging / VCAS aan te vragen kun je contact opnemen met: 

  Secretaris VUvereniging 
  vereniging@vu.nl