Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.
Onze Ledenraadsleden zijn de vertegenwoordigers van de leden van de VUvereniging, en zij controleren en adviseren het Bestuur. Als team nemen de Ledenraadsleden een schat aan maatschappelijke ervaringen mee. Zij zijn allen vrienden van de VU-gemeenschap.

Netwerk en activiteiten 

Verbinding tussen identiteit VU en samenleving
De VUvereniging is een democratisch georganiseerde universiteitsvereniging en is uniek in Nederland. We verbinden de bijzondere identiteit van de VU met de samenleving. De Ledenraad is daarbij de spil en draagt in onze vereniging bij aan inspiratie in het brede maatschappelijke netwerk van VU-betrokkenen. Ze geeft richting aan programmering en activiteiten van de vereniging en stelt bijvoorbeeld het Meerjarenplan op. Ook door het organiseren van activiteiten in hun eigen omgeving, leveren Ledenraadsleden een bijdrage aan de verbinding tussen wetenschap en maatschappij. 

Formele verantwoordelijkheden
Daarnaast heeft de Ledenraad een aantal formele verantwoordelijkheden. Zo is er, als onderdeel van het in stand houden van de VU en het VUmc als bijzondere instellingen volgens de wet, het goedkeuren van de benoemingen van de toezichthouders. De Ledenraad laat zich hierin adviseren door de Benoemingsadviescommissie. Ook eventuele wijzigingen van een aantal artikelen uit de statuten van de stichtingen VU en VUmc zijn onderhevig aan voorafgaande goedkeuring door de Ledenraad.

Zorg voor administratie en beleid
Natuurlijk draagt de Ledenraad er ook zorg voor dat de vereniging zelf op orde is, bijvoorbeeld door de financiĆ«le huishouding te controleren en daarmee goedkeuring te verlenen aan de subsidies en beurzen die de VUvereniging verleent. In de verschillende commissies oefenen de Ledenraadsleden direct invloed uit op het beleid van de vereniging. Afhankelijk van belangstelling en expertise zijn Ledenraadsleden actief in onder meer de FinanciĆ«le Commissie, de Benoemingsadviescommissie, de Subsidiecommissie en zetten zij zich in als externe partner.

Meer informatie over de activiteiten van de Ledenraad kun je lezen in het jaarverslag van de VUvereniging.

Frequentie bijeenkomsten
De Ledenraad komt 2-4 keer per jaar bijeen. De commissies van de Ledenraad vergaderen 2-3 maal per jaar. De Ledenraadsleden mogen de reiskosten voor het lidmaatschap van de Ledenraad declareren.

De Ledenraad

Klik op "lees meer" voor de bijbehorende persoonlijke pagina.

Adamien van Barneveld (1964)

Programmamanager, Organisatieadviseur

Adamien van Barneveld, Ledenraad VUvereniging

Rian Binnendijk (1963)

Manager Communicatie, Fondsenwerving PKN / Kerk in Actie

Rian Binnendijk, Ledenraad VUvereniging

Herman de Boer (1948)

Bestuursadviseur

Herman de Boer, Ledenraad VUvereniging

Marcel Bos (1960)

Directeur-oprichter - ScoliX B.V.

Marcel Bos, Ledenraad VUvereniging

Dennis Bouwens, MA (1993)

Senior Adviseur Ministerie van Defensie

Dennis Bouwens, Ledenraad VUvereniging

Martien Brinkman (1950)

Oud-decaan FRT VU

Martien Brinkman, Ledenraad VUvereniging

Sylvia van de Bunt (1955)

Mededirecteur van het onderzoekscentrum SERVUS

Sylvia van de Bunt

Carmen Cabo (1967)

Hoofd Development & Partnerships Rijksmuseum Boerhaave Leiden

Carmen Cabo, Ledenraad VUvereniging

Valerie Dupuits (1997)

Vicevoorzitter Facultaire Studentenraad School of Business Economics VU

Valerie Dupuits, Ledenraad VUvereniging

Richard Duray (1968)

Oud-IT specialist ING

Richard Duray, Ledenraad VUvereniging

Andries Greiner (1947)

Oud-gedeputeerde economische zaken Provincie Flevoland

Andries Greiner, Ledenraad VUvereniging

Jan-Willem Groot (1970)

Directeur Nationale Milieudatabase

Jan-Willem Groot, Ledenraad VUvereniging

Peter van Helden (1952)

Emeritus predikant PKN ‘s-Hertogenbosch

Peter van Helden, Ledenraad VUvereniging

Samira Ibrahim (1991)

75ste Leergang Buitenlandse Betrekkingen Clingendael Instituut AidroLab TU Delft, FRT VU Amsterdam

Samira Ibrahim, Ledenraad VUvereniging

Alina Jabbari (1991)

Projectleider Blik op Talent

Alina Jabbari, Ledenraad VUvereniging

Thera de Jong (1960)

Docent Frans

Thera de Jong, Ledenraad VU Vereniging

Tabitha van Krimpen (1998)

Programmamaker Thomaskerk, Contentmaker HolyHub

Tabitha van Krimpen, Ledenraad VU Vereniging

Marina Labraña (1978)

Strategisch adviseur Haagse Hogeschool

Marina Labrana, Ledenraad VUvereniging

Wiebe Meijer (1943)

Oud-internist

Wiebe Meijer, Ledenraad VUvereniging

Kata Rakić (1994)

Voorzitter Universitaire Studentenraad

Kata Rakić, Ledenraad VUvereniging

Kees van Ramshorst (1958)

Jurist Gemeente Hardenberg

Kees van Ramshorst, Ledenraad VUvereniging

Ruerd Ruben (1954)

Hoogleraar Impact Analysis for Food Systems, Wageningen University & Research

Ruerd Ruben, Ledenraad VUvereniging

Janneke Schermers (1950)

Gynaecoloog

Janneke Schermers, Ledenraad VUvereniging

Gerard Schouw (1965)

Algemeen directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Gerard Schouw, Ledenraad VUvereniging

Jan Siersma (1947)

Oud-beleidsadviseur College van Bestuur VU

Jan Siersma, Ledenraad VUvereniging

Alice van Unen (1964)

Programmamanager Duurzaam Openbaar Vervoer, Projectleider Energietransitie Provincie Friesland

Alice van Unen, Ledenraad VUvereniging

Jan Verdam (1945)

Oud-directeur adviesbureau Lammerts van Bueren

Jan Verdam, Ledenraad VUvereniging

Caroline Verheijde-Zeijl (1969)

Psychiater/transcultureel systeemtherapeut

Caroline Verheijde-Zeijl, Ledenraad VUvereniging

Ad Verkleij (1951)

Oud-beleidsadviseur College van Bestuur VU

Ad Verkleij, Ledenraad VUvereniging

Joram Verstoep (1989)

Advocaat bij Wieringa Advocaten in Amsterdam

Joram Verstoep, Ledenraad VUvereniging