Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Faculteitsbureau FRT

Het faculteitsbureau van de faculteit Religie en Theologie ondersteunt bij onderwijs, onderzoek, beleid, financiën, personeelsaangelegenheden, voorlichting etc. 

De directeur bedrijfsvoering is hoofd van het faculteitsbureau en voert namens het faculteitsbestuur het beheer van de faculteit. Tevens is hij verantwoordelijk voor alle facultaire personeelsaangelegenheden. 

Directeur bedrijfsvoering: Martin van Aken
E: m.m.van.aken@vu.nl
T: +31 20 59 88839 / +31 20 59 86620

 • Onderwijsbureau

  Ingeschreven studenten aan de VU kunnen voor alle voorkomende vragen over onderwijs, intekenen vakken, afstuderen, examencommissie en studentenbegeleiding terecht op VU.nl. Mocht je op VU.nl het antwoord niet vinden, dan kun je terecht bij de Centrale Studentenbalie (020 598 5020) of mailen met studentenbalie@vu.nl.

  Niet ingeschreven studenten kunnen hun vragen stellen aan de Centrale Studentenbalie (020 598 5020) of mailen met studentenbalie@vu.nl

  Hoofd Onderwijsbureau: Stipo Jeleč, MA
  T: 020 598 8920
  E: s.jelec@vu.nl

 • Faculteitssecretariaat

  Het Faculteitssecretariaat ondersteunt de afdelingshoofden en regelt daarnaast zalen voor vergaderingen en incidentele colleges en catering.

  Openingstijden: 9.00 - 17.00 uur
  Locatie: VU hoofdgebouw, 2E-05
  T: 020 59 86620
  E: secretariaat.frt@vu.nl 

  Het faculteitssecretariaat behandelt geen onderwijsgerelateerde zaken. Hiervoor kun je contact opnemen met de Centrale Studentenbalie (020 598 5020).

 • Onderzoek

  Aanspreekpunt: prof. dr. E.V. Tolstoj, portefeuillehouder onderzoek
  T: +31 (0)20 59 84105
  E: e.v.tolstoj@vu.nl

 • Communicatie en marketing

  De afdeling Communicatie en Marketing is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het interne en externe communicatiebeleid van de faculteit. Hieronder vallen onder meer voorlichting, werving, website, VU.nl, sociale media, nieuwsbrief en externe profilering. Stuur een e-mail naar: communicatie.frt.mc@vu.nl.

 • HRM

  Personeelsadviseur: Marja Horsman
  T: 020 59 88573
  E: m.p.horsman@vu.nl

  HRM servicedesk
  T: 020 598 2882 (op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur)
  E: servicedesk.hrm@vu.nl

  Vertrouwenspersoon

  Bekijk deze pagina voor vertrouwenspersonen voor medewerkers en promovendi.

 • Financiën

  De dienst Financiën ondersteunt FRT bij het beheer van de financiële middelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen administratieve werkzaamheden (zoals het verwerken van inkoopfacturen) en de planning & control werkzaamheden (het begroten, bewaken en rapporteren).

  Kijk voor alle informatie omtrent financiën hier

  Taken

  Business controller 

  • begroten, bewaken en rapporteren van de reguliere exploitatie van de faculteit en de afdelingen
  • interne verrekening van kosten binnen de faculteit of de universiteit 
  • autorisatie bestelproces
  • advisering mbt financiële aangelegenheden

  Business controller: Patricia La Chira Marquina
  E: business.control.frt@vu.nl

  Project controller 

  • begroten, bewaken en verantwoorden van extern gefinancierde (subsidie)projecten (2e en 3e geldstroom)

  Project controller: Imane Batoe
  E: projectcontrol.frt@vu.nl

  Administratieve werkzaamheden

  • Financiële boekingen
  • Crediteuren / inkoopfacturen
  • Declaraties niet-personeel
  • BTW
  • Debiteuren / verkoopfacturen en aanmanen
  • Betalingen

  E: servicedesk.fsc@vu.nl

 • Medewerkers

  Bekijk het complete overzicht van de medewerkers van de Faculteit Religie en Theologie. Wil je een afspraak inplannen? Kom langs in het hoofdgebouw en bel aan bij de 2E-vleugel.

Misschien ben je hier ook naar op zoek?

Misschien ben je hier ook naar op zoek?