Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Meer Kleur Aan de Top

Terwijl steeds meer talent met een migratieachtergrond afstudeert aan hogescholen en universiteiten, lukt het Nederlandse organisaties maar mondjesmaat dit talent in- en door te laten stromen op de werkvloer.

Meer Kleur Aan de Top (MKAT) is een gezamenlijk initiatief van de Vrije Universiteit en zes grote Nederlandse werkgevers (Rabobank, Randstad Groep Nederland, PostNL, KPMG, Ministerie van SZW en de Politie) om hier iets aan te doen. Door middel van grootschalig onderzoek zijn een drietal succesfactoren geïdentificeerd voor effectief diversiteitsmanagement: culturele veerkracht, inclusief leiderschap en een leerbenadering van diversiteit. Ook hebben we gekeken naar wat de invloed is van bepaalde kenmerken in de organisatiecontext (bijvoorbeeld de mate van diversiteit in de werkomgeving) op de werking van deze factoren. 

Op basis van dit onderzoek ontwikkelden we een evidence-based interventieprogramma om culturele diversiteit op de werkvloer écht te laten werken. Meer dan 250 strategisch leidinggevenden, werkzaam bij de Politie, Rabobank, Randstad groep (Nederland en België), PostNL, het ministerie van SZW en het Rijksmuseum, volgden inmiddels het interventieprogramma dat insteekt op de genoemde drie succesfactoren. Het interventieprogramma bestaat uit een Experience Lab, een online tool en drie werksessies waarin deelnemers vanuit hun leiderschapspositie oefenen met het in praktijk brengen van interventies in hun eigen werkomgeving.

Wil je meer weten over het omarmen en benutten van diversiteit in organisaties?

Luister naar de VU Podcast voor Professionals ‘Diversiteit echt laten werken in organisaties’ waarin MKAT programmaleider prof. dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee hierover in gesprek gaat met Marjolein ten Hoonte (Randstad Groep Nederland) en Akbar Abawi (PostNL).

Heb je vragen of wil je in contact treden over Meer Kleur Aan de Top? Mail dan via mkat.interventies.fsw@vu.nl

Voor podcasts over andere onderwerpen of het onderwijsaanbod voor professionals: klik hier.