Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Wetenschapscommissie FGW

De leden van de wetenschapscommissie FGW worden benoemd door het faculteitsbestuur voor een periode van drie jaar en zijn herbenoembaar. De benoeming geschiedt in overleg met de afdelingshoofden.  

De leden van de wetenschapscommissie worden benoemd door het faculteitsbestuur voor een periode van drie jaar en zijn herbenoembaar. De benoeming geschiedt in overleg met de afdelingshoofden.  

De commissie ondersteunt de Portefeuillehouder Onderzoek. Ze brengt advies uit aan de Portefeuillehouder Onderzoek aangaande alle zaken betreffende het facultaire onderzoeksbeleid en bij de toekenning van de diverse subsidies.  

Daarnaast ondersteunt de commissie ook de Directeur Valorisatie en brengt advies uit aangaande het facultaire valorisatiebeleid. De wetenschapscommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.  

De commissie organiseert de jaarlijkse facultaire onderzoeksconferentie. 

Voor informatie kan contact worden opgenomen met de secretaris: e.geudeke@vu.nl of via research.office.fgw@vu.nl