Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderzoeksbureau FGW

Onderzoeksbureau FGW: het adres waar de bestuurders en onderzoekers van FGW terecht kunnen met alle aan onderzoek gerelateerde vragen. 

Het onderzoeksbureau FGW heeft als doel om bij te dragen aan de verdere groei en verrijking van de onderzoeksportefeuille van de faculteit en daarmee aan een toekomstbestendige onderzoeksomgeving. Een omgeving waarin hoogwaardig, vaak interdisciplinair onderzoek met een sterke maatschappelijke component optimaal tot zijn recht komt.  

Onze werkzaamheden

  • We versterken het onderzoeks-, valorisatie- en promotiebeleid. Dit doen we in samenwerking met de portefeuillehouder onderzoek, de directeur valorisatie, de directeur van het onderzoeksinstituut CLUE+ en de directeur van de Graduate School of Humanities (GSH);  
  • Adviseren van het Faculteitsbestuur en de directeur bedrijfsvoering op deze beleidsterreinen; 
  • Vraagbaak voor onderzoekers en promovendi voor zaken met betrekking datamanagement, ethische kwesties, privacy/ AVG, wetenschappelijke integriteit, digitale faciliteiten, impact; 
  • Ondersteuning bij het opstellen en indienen van onderzoeksvoorstellen (in samenwerking met de subsidiedesk);  
  • Secretariële ondersteuning van facultaire commissies, het interfacultaire onderzoeksinstituut CLUE+ en de GSH; 
  • Coachen van promovendi; medeverantwoordelijk voor de promovendi opleiding (in nauwe smenwerking met  de Graduate School of Humanities). 

Contact

Onderzoeksbureau FGW is per mail bereikbaar via research.office.fgw@vu.nl. Zoek je een specifieke medewerker? Zie onderstaande profielen:

Medewerkers team Onderzoek bij de Faculteit der Geesteswetenschappen

Een overzicht van onze medewerkers, inclusief contactgegevens

Dr. Liesbeth Geudeke

Hoofd Onderzoeksbureau | senior beleidsmedewerker onderzoek | facultaire vertrouwenspersoon

Liesbeth Geudeke

Dr. Sam Heijnen

Data steward | privacy champion onderzoek | adviseur ETCO

Dr. Nathanja van den Heuvel

PhD adviseur en coördinator

Bert Brouwenstijn

Cartograaf | archeologisch illustrator | 3D specialist archeologie

Bert Brouwenstijn

Maurijn de Heus

Business/ impact developer

Dr. Sophie Arnoult

Research associate in Computational Linguistics | scientific programmer, HumanitiesLab

Portret foto Sophie Arnoult

Rita Alves dos Santos

Research Integrity specialist (NRIN, RIOS)

Rita Alves dos Santos

Hilde van den Berghe

Managementassistent CLUE+ en Graduate School of Humanities

Hilde van den Berghe

Daniël Muller

Project manager Abraham Kuyper Center