Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderzoek en Onderzoeksgroepen | Kunst & Cultuur, Geschiedenis, Oudheid

Onze wetenschappers zijn specialisten op het gebied van media, kunst, design, architectuur, geschiedenis, klassieke talen, Assyriologie en archeologie en werken vandaaruit ook samen aan verschillende thema’s.

Onderzoek
Zo richt onderzoek van verschillende historici, kunsthistorici en archeologen zich op erfgoed, herinnering en de geschiedenis van het landschap. Discipline-overstijgende samenwerking is er ook op het gebied van onderzoeksmethodes en de Digital Humanities.

Het geschiedenisonderwijs en onderzoek profileert zich met een benadering waarin Europese geschiedenis niet het vanzelfsprekende uitgangspunt is en met langetermijnperspectieven. Het onderzoek van de afdeling is hoofdzakelijk georganiseerd in het interfacultaire VU-onderzoeksinstituut voor Cultuur, geschiedenis en erfgoed CLUE+.

Onderzoeksgroepen
De onderzoeksgroepen vormen de basiseenheid van de afdeling Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid. Ze zijn gevormd rond leerstoelen en leerstoelgroepen en bestrijken de domeinen van media, kunst, design, architectuur, geschiedenis, klassieke talen, Assyriologie en archeologie. Hoogleraren, wetenschappelijk medewerkers en promovendi streven naar interdisciplinaire samenwerking, ingebed in de onderzoeksprogramma’s van de verschillende leerstoelen. Het onderwijs van de afdeling wordt geïnspireerd door het onderzoek.

KUNST & CULTUURWETENSCHAPPEN

GESCHIEDENIS

OUDHEID EN ARCHEOLOGIE