Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Steunpunt Leermaterialen en Auteursrecht

Wanneer je onderwijsleermateriaal zoals literatuur, afbeeldingen of video’s gebruikt, maakt of publiceert, heb je vaak te maken met auteursrechten. Het Steunpunt Leermaterialen en Auteursrecht helpt bij het beantwoorden van vragen van docenten en studenten op het gebied van auteursrechtelijke kwesties. Op deze pagina is informatie te vinden. Ook kan je contact opnemen met gespecialiseerde deskundigen voor jouw vakgebied.

De VU en auteursrecht
De VU betaalt jaarlijks een bedrag voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Dit is vastgelegd in de zogenaamde Easy Access-regeling, een afspraak tussen de UNL (universiteiten) en Stichting UvO (uitgeverijen). Houd in gedachten dat de VU voor overnames via Easy Access-regeling altijd betaalt, en daarom is het goed om op de hoogte te zijn van de algemene inhoud van de regeling. Wanneer je genoodzaakt bent om een groot gedeelte van een bron over te nemen, dan kan de Universiteitsbibliotheek je ondersteunen bij het zoeken (en vinden) van alternatieven of informeren over het eventuele aanschaffen ervan.

Meer weten?

 • Drie manieren om kosteloos content in te zetten in je onderwijs

  In het kort leggen we hier twee manieren uit waarop je onderwijsleermaterialen kosteloos kunt hergebruiken. We vragen je daarom deze twee methoden zoveel als mogelijk in te zetten. Let op dat bronvermelding altijd verplicht is.

  1. Maak zo veel als mogelijk gebruik van links naar publicaties die rechtmatig op internet beschikbaar zijn of publicaties waarvoor de UB een licentie heeft.
  2. Maak gebruik van Open Educational Resources / Open Access-materialen. Wanneer materialen met een Open Access- of Creative Commons-licentie gepubliceerd zijn, kun je deze kosteloos gebruiken in het (Canvas)onderwijs.
  3. Maak gebruik van VU Reading Lists. Deze Reading List Manager zorgt er niet alleen voor dat je je onderwijsmaterialen eenvoudig aan studenten kunt aanbieden, maar ook dat je dit op de juiste manier doet.

  Er zijn diverse instructievideo’s te bekijken over onder andere het gebruik van onderwijsleermateriaal in Canvas.

 • Open alternatieven vinden

  In de LibGuide Steunpunt Leermaterialen en Auteursrecht staat het onderdeel Open Leermaterialen. Hier vind je bronnen voor artikelen, video’s en ander materiaal die je kosteloos kunt hergebruiken. Voor het vinden van open onderwijsmateriaal in jouw vakgebied kun je ook contact opnemen met de UB-vakspecialist voor jouw faculteit.

  Daarnaast biedt de universiteitsbibliotheek hulp bij het ontwikkelen van andere mogelijkheden, zoals open tekstboeken, podcasts, kennisclips en andere middelen.

 • Easy Access-regeling: maximaal 40 pagina's / 20% van werk

  Als het niet mogelijk is om te linken naar het werk of een open alternatief te gebruiken, dan kun je  auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken onder de voorwaarden van de Easy Access-regeling. Hierin is vastgelegd dat instellingen voor hoger onderwijs gebruik mogen maken van maximaal 40 pagina’s uit een werk, zonder hiervoor toestemming te hoeven vragen. Voorwaarde is dat dit niet meer dan 20% van het gehele werk is. Binnen dit percentage spreken we van zogenaamde “korte overnames” en/of “middellange overnames”. Al het gebruik dat hierbinnen valt, is vanuit de regeling afgekocht en er hoeft geen extra bedrag te worden betaald of toestemming te worden geregeld.

  Deze infographic laat het duidelijk zien.

Vragen over onze onderwijsondersteuning of over (open) leermaterialen?

Neem contact op met de UB!

vraag.ub@vu.nl

Contactpersoon