Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Collectie Postma-Gosker

Deze historische collectie werd in 2012 door het echtpaar prof. dr. Ferenc Postma en dr. Margriet Gosker geschonken aan de VU. In totaal bestaat deze voormalige privébibliotheek (de Postma-Gosker-Bibliotheek) uit ruim 2.100 titels.

De collectie omvat talloze uiterst zeldzame en unieke protestantse werken uit de 15e tot eind 18e eeuw, met accent op de Bijbelwetenschappen. Exegetische, filologische en grammaticaal-Hebreeuwse studies vormen het hoofddeel. Daarnaast bevat de collectie veel titels die betrekking hebben op Hongarije en de Hongaarse protestantse kerkgeschiedenis. Ook treft men er talloze academische geschriften in aan, afkomstig van andere protestantse universiteiten, met name in Duitsland.

Een bijzonder zwaartepunt is het academisch drukwerk afkomstig van de Friese universiteit in Franeker. Het betreft honderden disputaties, dissertaties en oraties. Tijdens haar bestaan (1585-1811) was deze universiteit een belangrijk theologisch opleidingscentrum in Europa, waar onder anderen meer dan 1.200 Hongaren kwamen studeren.

In 2022 is de Postma-Gosker-Bibliotheek uitgebreid met een tweede schenking. Deze nieuwe schenking omvat een kleine tweehonderd titels, die inhoudelijk direct aansluiten bij de zwaartepunten van de schenking uit 2012. Daarnaast bevat deze schenking enkele topstukken, waaronder het grote werk van Johannes Reuchlin, De rudimentis hebraicis. Pforzheim, 1506. Uitzonderlijk van omvang en formaat is de 34-delige Thesaurus antiquitatum sacrarum van de 18e-eeuwse Italiaanse geleerde Blasio Ugolino. Dit werk, gedrukt in Venetiƫ, bevat een grote verzameling geleerde studies en verhandelingen over de oude Hebreeuwse wereld.

Secundaire literatuur

Marion Poll, Wij zoeken niet, wij vinden: Ferenc Postma en Margriet Gosker over 40 jaar boeken verzamelen. [Amsterdam], Universiteitsbibliotheek VU, Bijzondere Collecties [2013]. Ook te vinden via LibSearch.

Franeker Academisch Drukwerk

Franeker Academisch Drukwerk

Als fellow van de Universiteitsbibliotheek heeft Ferenc Postma eerder een tentoonstelling samengesteld over Franeker academisch drukwerk, met werken uit de Postma-Gosker-Bibliotheek. Hij heeft deze bibliotheek samen met zijn echtgenote dr. Margriet Gosker met veel liefde opgebouwd en in 2012 aan de VU geschonken. Waar komt zijn fascinatie met Franeker, Hebreeuws en Hongarije vandaan?

In 2012 schonk het echtpaar prof. dr. Ferenc Postma en dr. Margriet Gosker hun privébibliotheek aan de VU.

Meer weten over de collectie Handschriften & oude drukken?

Neem contact op met Willemien van Dijk, conservator van de Universiteitsbibliotheek

t.w.f.van.dijk@vu.nl