Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Bijzondere collecties gebruiken in het onderwijs?

Een kerntaak van het team Bijzondere Collecties is het ondersteunen en verzorgen van onderwijs. Dit doen wij o.a. door met de collecties bij te dragen aan colleges, rondleidingen te geven en docenten te betrekken als gastconservator.

Colleges met erfgoed op tafel
Wil je de Bijzondere Collecties gericht inzetten in je college? Dat kan! De conservatoren adviseren je graag over welk materiaal geschikt is voor het specifieke vak dat je geeft. De conservatoren kunnen ook als gastspreker optreden. Daarnaast denken we graag mee in de praktische organisatie van het college. In de instructieruimte van Bijzondere Collecties is ruimte voor groepen van 15 studenten.

Rondleidingen
Is je college gerelateerd aan de VU-geschiedenis, aan werken met historische bronnen of aan hedendaagse kunst? Of heb je een andere reden waarom je het belangrijk vindt dat je studenten in aanraking komen met de Bijzondere Collecties? Tijdens een rondleiding (anderhalf uur) vertellen we over ons vakgebied en aspecten van collectievorming en -beheer. Bovenal leiden we de groep langs de topstukken uit de Bijzondere Collecties van de VU.

Gastconservator
Ben je gegrepen door de Bijzondere Collecties? We nodigen docenten van harte uit om op te treden als gastconservator. Als gastconservator werk je voor een periode met een groep studenten nauw met een collectie. Vaak resulteert het werk in een expositie. Een expositie – fysiek en/of digitaal – biedt studenten de kans om op een originele en actieve manier de stof eigen te maken én (digitaal) te presenteren. Wij stellen onze erfgoedvitrine en expertise graag ter beschikking.

Gebruik en advies bijzonder materiaal

Gebruik en advies bijzonder materiaal

De conservatoren van de Universiteitsbibliotheek (UB) werken op dagelijkse basis met de collectie en zijn daardoor de kenners van de collectie bij uitstek. Wij wijzen je graag op mogelijk relevante handschriften, kunst- en erfgoedobjecten, archieven of kaarten. Daarnaast adviseren wij bij het gebruik van de collecties en de toepassing van digitale oplossingen in onderwijs, onderzoek en studie.

Een conservator bestudeert een replica