Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verbreed en verdiep je leiderschap

In de opleiding Publiek Leiderschap van de Vrije Universiteit Amsterdam komen academische kennis, eigen praktijkervaring en persoonlijke leiderschapsontwikkeling samen in colleges, reflecties en intervisie. Als deelnemer ontwikkel je door kennis en inzicht in publiek management een breder en verdiept leiderschap en handelingsperspectief.

Als samenleving zijn we continu in gesprek over wat voor soort samenleving we willen zijn, wat we van (publieke) waarde achten en onder welke voorwaarden: wat we wel en niet tot het ‘publieke domein’ willen laten behoren. We doen een zwaar beroep op leiderschap en publiek management en dus staan leidinggevenden van publieke en non-profitorganisaties meer en meer in de spotlights. Als samenleving verwachten wij dat zij publieke taken als zorg & welzijn, onderwijs, wonen en veiligheid op een duurzame wijze uitvoeren en tegelijkertijd publieke waarden creëren. En dit binnen een context van afnemende toenemende wet- en regelgeving en verantwoordingssystemen. 

Dit vraagt van leiders dat zij kunnen omgaan met complexiteit, en dat zij naast sectorspecifieke ook over niet-sectorspecifieke kennis beschikken, flexibel inspelen op de dynamiek van de omgeving en ook in niet-hiërarchische verbanden, zoals netwerken en ketens, succesvol kunnen functioneren. Tegelijkertijd moeten zij omgaan met zowel schaalvergroting als lokaal gericht werken en worden zij geacht zichzelf, hun medewerkers en hun omgeving te inspireren. En dat meer en meer in een internationale context, waarbij veel beslissingen in Brussel worden genomen.

Publiek Leiderschap in het kort:

Duur: Zes tweedaagse modules met een tussenliggend avondprogramma, verspreid over 10 maanden
Start:  najaar 2024 direct naar programma
Kosten: € 13.285, exclusief overnachtingskosten (optioneel tijdens module 2 t/m 5; verplicht tijdens module 1 en 3 (Brussel))

Voor wie?
Het programma is bedoeld voor leidinggevenden en professionals in de publieke sector met de nodige ervaring en leiderschapskwaliteiten, die zoeken naar een verdere verdieping in publiek management die hen uitdaagt, verrast en hun grenzen doet verleggen. In de dagelijkse praktijk vinden ze dat te weinig.

Wat levert Publiek Leiderschap je op? 

  • je ontwikkelt theoretische kennis van publiek leiderschap en publiek management. We onderscheiden een aantal kennisgebieden als leiderschapstheorie, organisatie-ecologie, strategie-ontwikkeling, verandermanagement, ethiek en waardecreatie, public governance, public finance & control, EU als strategische factor
  • je leert bestaande leiderschapsmodellen en theorieën kritisch en weloverwogen gebruiken
  • je ontwikkelt je vermogen en vaardigheden om met complexiteit en continue veranderingen om te gaan
  • je wordt bewuster van ethiek en verantwoordelijkheid als leidinggevende
  • je verdiept je zelfkennis en reflectie-vaardigheden
  • je leert anderen inspireren

Organisaties van waaruit eerder deelnemers aan de opleiding Publiek Leiderschap hebben deelgenomen: 

Woonzorg Brabant , Amarant groep, diverse gemeenten, UWV, Talis, Rijkswaterstaat, RIVM, Port of Amsterdam, Iris zorg, HVC groep, Ministerie van VWS, UMC Groningen, Hoogheemraadschap Noord Holland, CAK, Vrije Universiteit Amsterdam, Rechtbank Gelderland, Ministerie van Financiën, JP van de Bent stichting, CBR, Hogeschool Rotterdam, Waterschap Hollandse Delta, Albeda college, Belastingdienst, Zorggroep Sint Maarten, Hogeschool Avans-Fontys, SWV de Verbinding, Ministerie van Justitie.

Dit zeiden eerdere deelnemers over Publiek Leiderschap

“Voor mij was de opleiding precies wat ik wilde. Een unieke combinatie van kennis en persoonlijke ontwikkeling. State of the art wetenschappelijke inleidingen over hoe de publieke sector zich nu ontwikkelt, verrijkt met persoonlijke ervaringen van topleiders en verdiept op je eigen persoonlijke ontwikkeling. Met goede begeleiding en interessante andere deelnemers.”

“Fijn aan de opleiding publiek leiderschap vond ik de aandacht voor kennis én persoonlijke ontwikkeling.”

“De leergang Publiek Leiderschap: heeft mij in mijn kracht gezet als leider, mijn mogelijkheden uitvergroot en me aan de slag laten gaan met mijn kernovertuigingen.”

“Deze leergang van het Zijlstra Center zou ik elke leider gunnen.”

“Juist de combinatie van theorie en praktijk vond ik sterk, gaf me veel inzicht in het specifieke van de publieke sector.”

Accreditaties

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op.

Vrije Universiteit Amsterdam
Het Zijlstra Center
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon

  • Esther Siesling & Jacqueline Serry
  • Programma coördinator