Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verbreed en verdiep je leiderschap

Werken aan je eigen praktijktheorie over Publiek Leiderschap in drie geïntegreerde leerlijnen. 

De unieke combinatie van theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling zorgt ervoor dat je de keuzes waar je als leidinggevende of ervaren professional voor staat bewuster kunt maken.

 1. De cognitieve leerlijn: waarbij state-of-the-art academische kennis op een aantal relevante kennisdomeinen wordt uitgediept en vervolgens gerelateerd aan de praktijk. Diverse hoogleraren en wetenschappers verzorgen diverse interactieve colleges.
 2. De praktijk leerlijn: waarbij academische kennis wordt ingezet om vanuit verschillende perspectieven de vraagstukken van de deelnemers uit de dagelijkse praktijk te duiden.
 3. De individuele ontdekkende leerlijn: gericht op persoonlijke leiderschapsontwikkeling door middel van intervisie en reflectie op het eigen functioneren in relatie tot de eigen organisatievraagstukken.

De opleiding Publiek Leiderschap bestaat uit 6 modules van twee dagen. Elke module omvat verschillende elementen:

 • Verkenning van het thema op basis van een korte inleiding, eigen casuïstiek en vragen.
 • Actuele kennis over het betreffende onderwerp in de vorm van een interactieve theoretische bijdrage door een 
 • inhoudsdeskundige.
 • Een gastspreker die het thema vanuit een eigen invalshoek en ervaring belicht.
 • Het vertalen van de opgedane kennis, inzichten en ervaringen naar het eigen handelen en casuïstiek.
 • Opdrachten en oefeningen die deelnemers uitdagen hun inzichten te beproeven en grenzen te verleggen.
 • Het formuleren van een persoonlijke leeropgave voor de leergang in de eerste module en bespreking van de voortgang tijdens elke volgende module.
 • Tijdens elke module een dagdeel intervisie onder begeleiding van de leermanager om dagelijkse casuïstiek uit te diepen.

Het programma wordt verzorgd op inspirerende locaties centraal in Nederland. Module 3 bestaat uit 2 aaneengesloten dagen in Brussel, inclusief een overnachting. De opbouw van het programma is als volgt (data van de volgende editie volgen):

Module 1, Start van de leergang: Ken uzelf
Module 2 Organisatie in context: regels en bedoelingen
Module 3 (in Brussel) Europese Unie: kans en bedreiging
Module 4 Financieel Leiderschap: meervoudige waardenafweging  
Module 5 Interventiemanagement: verbeteren, vernieuwen en transformeren
Module 6 Publiek leiderschap: handelen in complexiteit

prof. dr. ir. Gerda van Dijk

prof. dr. ir. Gerda van Dijk

Gerda van Dijk  is hoogleraar Publiek Leiderschap en Directeur van het Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership, Vrije Universiteit, Amsterdam. Daarnaast is ze zelfstandig consultant, gastdocent en bekleedt ze diverse toezichthoudende functies.

Gerda is gespecialiseerd in strategie-, leiderschap- en organisatieontwikkeling. Zij benadert organisatievraagstukken vanuit een ecologisch perspectief waarbij dynamiek, samenhang en continue verandering belangrijk zijn.

Bekijk het profiel van Gerda van Dijk
Gerda van Dijk

prof. dr. Rob van Eijbergen

prof. dr. Rob van Eijbergen

Rob van Eijbergen is als deeltijd-hoogleraar integriteit en kwaliteoit van organisaties verbonden aan het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij werkzaam als internationaal adviseur, mediator en executive (team) coach en vervult hij diverse toezichthoudende functies. Hij werkt zowel voor het bedrijfsleven als voor de overheid en voelt zich zowel thuis op de werkvloer als in directiekamers.

Bekijk het profiel van Rob van Eijbergen
Rob van Eijbergen

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op.

Vrije Universiteit Amsterdam
Het Zijlstra Center
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon