Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Binnen de christelijke traditie overstijgend denken en handelen

Postacademische ambtsopleiding tot migrantenpastor en kerkleider

Met de Postacademische ambtsopleiding tot migrantenpastor en -kerkleider word je opgeleid tot een voorganger, vakkundig in theologie, pastoraat en op het sociaal wetenschappelijk vlak. Met de opleiding ontwikkel je het vermogen om vanuit de eigen traditie met de diversiteit aan christelijke tradities in Nederland om te gaan, en binnen die traditie overstijgend te denken en te handelen.

Centre for Theology of Migration

Het Centre for Theology of Migration (CThM) heeft een √©√©njarige postacademische ambtsopleiding tot migrantenpastor en -kerkleider ontwikkeld, in opdracht van SKIN (Samen Kerk in Nederland). 

Dit centrum richt zich op de studie van de migrantenkerken, zowel als praxis en wetenschappelijke discipline. Het beoogt een centrum te zijn voor expertise, onderwijs en academisch onderzoek op het gebied van migrantenkerken: hun theologie, hermeneutiek, religieuze overdracht, ethiek, filosofie, sociologie, psychologie, traditie en context. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de plaats en functie van migrantenkerken in Nederland en Europa. Gegeven het belang van de theologische, sociale en psychologische aspecten voor de migrantenkerken staan drie thema's centraal:

  • De verworteling (radix) in de identiteit van de migrantenkerken.
  • Bezinning op de migrantenkerken in de postmoderne samenleving.
  • De dagelijkse context waarin migranten christenen in Nederland leven.

Niet alleen migranten christenen studeren bij het CThM, maar ook niet-migranten studenten van verschillende disciplines, zowel van binnen als buiten de Vrije Universiteit Amsterdam.

Wil je meer weten?

Voor algemene informatie kan je contact opnemen met het secretariaat:

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met de director van de Postacademische Ambtsopleiding:

Dr. Samuel Lee
s.lee@vu.nl