Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Bestuurssecretaris: spin in het web

Opleiding voor bestuurssecretarissen

Oriënteer je op de ontwikkelingen en veranderingen in de functie van bestuurssecretaris en formuleer hoe jij daar je persoonlijke invulling aan geeft.

Als bestuurssecretaris heb je een belangrijke rol bij het organiseren van bestuur en besluitvorming binnen jouw organisatie. Je bent de rechterhand van het bestuur en vaak ook secretaris van de raad van toezicht. Dat maakt je een belangrijke schakel tussen het bestuur en de interne organisatie enerzijds, en de externe relaties met belangrijke stakeholders /belanghebbenden anderzijds. Als spil in het organiseren van (politiek) bestuurlijke contacten en het bij elkaar brengen van de juiste partijen ben je vaak de initiërende en daarop sturende functionaris. Om in dit brede krachtenveld te kunnen functioneren, dien je als bestuurssecretaris te beschikken over een breed pakket van kennis en vaardigheden.

In de opleiding voor bestuurssecretarissen staat deze brede benadering centraal. Tijdens vijf interactieve bijeenkomsten oriënteer je je op de ontwikkelingen en veranderingen in de functie van bestuurssecretaris en formuleer je hoe jij daar persoonlijk invulling aan geeft.

Opleiding voor bestuurssecretarissen in het kort

Duur: Vier dagen (van 9.30 tot 17.00 uur) en een afsluitende middag
Start: 6 februari 2025; 15 mei 2025; 11 september 2025; direct naar programma
Kosten: € 3.995,- (als onderwijsinstelling zijn we vrijgesteld van btw)

Voor wie?
Heb je ervaring als bestuurssecretaris of vervul je een functie met vergelijkbare werkzaamheden? En heb je behoefte aan reflectie op de dagelijkse invulling van je rol? Dan is deze opleiding geschikt voor jou. 

Deelnemers komen uit alle sectoren binnen de publieke en non-profitsector. Zo ontvingen we eerder onder andere deelnemers vanuit gemeenten en provincies, de zorgsector, het onderwijs (PO, VO en hoger onderwijs), de culturele sector, de sociale woningbouwsector, de rechtspraak, Staatsbosbeheer, FNV, de politie, veiligheidsregio's en waterschappen. 

Bij vragen of twijfel over deelname kun je contact opnemen met het secretariaat van het Zijlstra Center:

T +31 (0)20 - 598 9865
hetzijlstracenter@vu.nl

Er zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Accreditaties

Partners

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op.

Vrije Universiteit Amsterdam
Het Zijlstra Center
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon

  • Esther Siesling & Jacqueline Serry
  • Programma coördinator