Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verbeter de kwaliteit van leraren en het onderwijs!

Opleiding voor Lerarenopleiders - Module Professionele ontwikkeling en beroepsregistratie

Door het volgen van deze module word je je als lerarenopleider bewuster van de reikwijdte van het beroep lerarenopleider.

Je leert beter om te gaan met vragen die spelen in de dagelijkse opleidingspraktijk en in de context van het opleiden van leraren. Je krijgt meer inzicht in je eigen ontwikkelingsvragen en je kunt daar doelgerichter mee omgaan. In deze module bereid je je tevens voor op opname in het beroepsregister lerarenopleiders in Nederland (VELON).

Voor wie?
Lerarenopleiders (schoolopleiders en instituutsopleiders van universiteiten, hogescholen en uit het middelbaar beroepsonderwijs, het primair  en voortgezet onderwijs) met minimaal één jaar ervaring als opleider, met een getuigschrift op HO-bachelorniveau en een onderwijsbevoegdheid of basiskwalificatie hbo of wo.

Op het moment van indiening van de aanvraag voor beroepsregistratie dient de kandidaat te voldoen aan de werkervaringseisen die VELON-BRLO stelt. Lerarenopleiders met relatief weinig ervaring als lerarenopleider wordt aangeraden deze module te combineren met minimaal één van de andere modules van de opleiding.

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Neem voor vragen over de inhoud van de Opleiding voor Lerarenopleiders contact op met Bregje de Vries, b.de.vries@vu.nl

Praktische vragen

Heeft u praktische vragen neem dan contact op met lerarenacademie@vu.nl

Of bel 020- 598 9279 op ma en wo tussen 9.00-16.00 uur.