Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Strafrechtelijk bewijsrecht: aanvallen door effectief verdedigen

Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief

Verspreid over drie maanden volgt u diverse colleges die worden gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Planning van de leergang
Bekijk hier de planning 2024 met een overzicht van alle bijeenkomsten en data.
Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.

Cursusleiding en docenten
De leergang staat onder leiding van prof. mr. Lonneke Stevens, hoogleraar straf- en strafprocesrecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam en Linda Kesteloo LLM, universitair docent strafrecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam.
Bekijk hier het overzicht met alle docenten betrokken bij deze leergang (.pdf).

Werkwijze
In drie maanden tijd – zeven colleges – worden verschillende aspecten van het strafrechtelijke bewijsrecht aan de orde gesteld. De docent behandelt het onderwerp van het college in de vorm van een interactief hoorcollege. Uiteraard benoemt de docent dan ook actuele ontwikkelingen. Om duidelijk te maken hoe bewijsrechtelijke regels worden toegepast, behandelt de docent vaak aan de jurisprudentie ontleende casussen. Voor het leereffect is het belangrijk dat u actief deelneemt aan de discussies hierover. Vanwege de interactieve werkwijze kunnen maximaal 25 cursisten aan de leergang deelnemen. Houd per college rekening met een voorbereidingstijd van 2 á 3 uur.

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Programma

 • Bijeenkomst 1

  Bewijsstelsel; bewijsmiddelen, bewijscriterium & Bewijsminimumregels; schakelbewijs

 • Bijeenkomst 2

  Onrechtmatig verkregen bewijs

 • Bijeenkomst 3

  Forensische expertise
  Betrouwbaarheid van getuigenverklaringen

 • Bijeenkomst 4

  Recht getuigen te ondervragen
  Verklaringen en rapporten van deskundigen

 • Bijeenkomst 5

  Het Bayesiaanse perspectief

 • Bijeenkomst 6

  Bestudering van bewijsmateriaal vanuit verdedigingsperspectief

 • Bijeenkomst 7

  Selectie en waardering van bewijsmateriaal; bewijsredeneringen en wijze van beslissen door de strafrechter

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto