Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Alle relevante onderwijsrechtelijke wet- en regelgeving

Kennis van en inzicht in de wet- en regelgeving in het onderwijs zijn nodig om met de bijna dagelijkse veranderingen in het onderwijs mee te kunnen bewegen.

Het onderwijs verandert, dag in dag uit. In en rond de klas en op bestuurlijk en beleidsmatig vlak. Daarbij is niet altijd direct duidelijk of bijvoorbeeld onderwijsinnovaties wel passen binnen de wettelijke kaders. En andersom: het is vaak gissen wat de gevolgen zijn van beleidsplannen en wetswijzigingen voor het lesgeven op school. Om op deze golven mee te bewegen is kennis van en inzicht in de wet- en regelgeving in het onderwijs nodig.  

De docenten van de leergang behandelen het fundament én het geldend juridisch kader van het onderwijsrecht. Ze zijn door hun kennis van de onderwijs- en beleidspraktijk in staat om hun inzichten te vertalen naar wat voor juristen, rechtsbijstandverleners, bestuursleden, schoolleiders en leraren nú relevant is om te weten.

Er is veel beweging in het onderwijsveld. Bepalingen rond het stichten van scholen en opleidingen zijn gewijzigd, ‘passend onderwijs’ transformeert naar ‘inclusief onderwijs’, het Inspectietoezicht moet anders, de rechtsbescherming van ouders, leerlingen en studenten moet beter. Allemaal ontwikkelingen die raken aan onderwijsrechtelijke kaders. In de leergang worden deze bewegingen met u doorgenomen; zo raakt u wegwijs in de hoofdlijnen van alle relevante wet- en regelgeving voor het onderwijs.

Wat deze leergang onderscheidt van andere leergangen onderwijsrecht, is dat u van het begin tot het einde met dezelfde groep cursisten het onderwijs volgt. Hierdoor leert u van en met elkaar, tijdens elke bijeenkomst. Onze leergang bevat een integraal programma waardoor qua didactiek een rode draad gewaarborgd is.

Online informatiesessie
Op woensdag 12 juni 2024 organiseren we van 16.00 tot 17.00 uur een kosteloze online informatiesessie over deze leergang. Laat u informeren en inspireren door hoofddocent Renée van Schoonhoven die u meer vertelt over de inhoud van de leergang en uw vragen beantwoordt. Bent u erbij? Meld u aan.

Doelgroep
In de leergang Onderwijsrecht ligt het accent op het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De leergang is ontwikkeld voor academisch opgeleide juristen, advocaten en rechtshulpverleners. Daarnaast kunnen ook schoolleiders en bestuurders werkzaam bij of voor een onderwijsorganisatie, samenwerkingsverband of overheidsinstantie deelnemen aan deze leergang.

Toelatingseisen
Professionals met een niet-juridische academische opleiding kunnen aan deze leergang deelnemen wanneer zij door opleiding en werkervaring deze leergang op juridisch academisch niveau met succes kunnen volgen en afsluiten. Dit wordt beoordeeld aan de hand van het cv en eventueel een intake gesprek. Wilt u deelnemen? Stuur dan uw cv aan vulaw@vu.nl. Wij streven ernaar u binnen twee weken te informeren. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 020-598 62 55. Het is ook mogelijk uw vraag per mail te stellen: vulaw@vu.nl. Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of 020- 598 36 12.

Meer informatie over deze leergang
Inhoud
Resultaat
Data, kosten en contact

Accreditaties

Partners

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto