Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Alle relevante onderwijsrechtelijke wet- en regelgeving

Tijdens deze leergang krijgt u kennis van en inzicht in het onderwijsrecht. Speciale aandacht is er voor de mate en vorm waarin dit recht het onderwijs en de organisatie daarvan in de praktijk beïnvloedt.

Aan het einde van de leergang:  

  • Kent u de betekenis en reikwijdte van de onderwijswet- en regelgeving; 
  • Kunt u bij actuele beleidsvoorstellen van bijvoorbeeld OCW en/of gemeenten aangeven welk onderwijs-juridisch kader geldt; 
  • Bent u in staat aan te geven hoe de ontwikkelingen de beleidsruimte van de scholen beïnvloeden, bijvoorbeeld als het gaat om inhoudelijke profilering van scholen, positionering in de regio en/of onderwijsinnovatie;
  • Kunt u dit alles verbinden aan uw eigen werksituatie, waar bijvoorbeeld een meerjarenbeleidskader of een huisvestings- of schoolplan speelt. 

Daarnaast wisselt u tijdens de leergang actief uw ervaring met de wet- en regelgeving en bijbehorende jurisprudentie uit met de andere deelnemers. Hierdoor vergroot u uw netwerk met vakgenoten binnen het onderwijs, en past u de opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties.  

Uitspraken van deelnemers over deze leergang:

  • "De leergang bood mij een goed overzicht van het onderwijsrecht in Nederland; met uitleg, achtergrondinfo en praktijkvoorbeelden. Ook kregen we een duidelijk overzicht van de knelpunten."
  • "De organisatie was perfect, de catering/verzorging werkelijk uitstekend en ik heb enorm genoten – en, niet onbelangrijk, ook heel veel geleerd – van de colleges. Merci!"
  • ''De leergang is een kwalitatief goede aanvulling op de praktijk.''   
  • ''Leuke, leerzame en inspirerende colleges met goede praktijkvoorbeelden! De herkenbaarheid voor mijn werk was groot.''   
  • ''Prikkelend, actueel, interactief. Ik geniet echt van deze dagen.''

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Inhoud
Data, kosten en contact

Ingrid Doop, wetgevingsjurist bij het ministerie van OCW

Ingrid Doop, wetgevingsjurist bij het ministerie van OCW

“Voor juristen die hun kennis van het onderwijsrecht, specifiek ten aanzien van het funderend onderwijs en het mbo, willen vergroten, zou ik deze leergang zeker aanbevelen. De reeks colleges bieden een gedegen overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op de hiervoor genoemde terreinen en bieden een beter inzicht voor de jurist die met het onderwijsrecht werkt. De docenten zijn bovendien erg toegewijd en enthousiast.”

Lees het hele interview

Foto Ingrid Doop

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto