Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Leergang Governance van samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs

U krijgt een actueel overzicht van de juridische aspecten bij de keuze voor een samenwerkingsvorm.

Daar hoort het wettelijke kader bij en de verdeling van de bevoegdheden. Ook maakt de leergang u wegwijs in actuele thema’s die vanuit een juridisch basiskader worden aangevlogen:

  • Op welke manieren kunnen taken en bevoegdheden worden toebedeeld aan een samenwerkingsverband of verbonden partij en wat zijn de gevolgen daarvan? 
  • Wat kan er allemaal geregeld worden in de gemeenschappelijke regeling? 
  • Inzicht in de rolverdeling tussen raad en college ten aanzien van de aansturing van verbonden partijen en samenwerkingsverbanden 
  • Inzicht in de inrichting van verbonden partijen en de rollen en verantwoordelijkheden daarbinnen 
  • Inzicht in het rollenspel van bestuurders tussen gemeente en het samenwerkingsverband, nadat de taken en bevoegdheden formeel zijn toebedeeld. 
  • Hoe ben je als strategisch adviseur van betekenis in de gemeentelijke samenwerking: actuele kennis, vaardigheden en procesvoering.

Uitspraken van deelnemers over deze leergang
''De leergang bevat een goede combinatie van theorie, praktijk en interactie.''  
''Deskundige en prettige sprekers.''  
''Goede combinatie tussen Governance en Samenwerkingsverbanden, betreft een bredere scope dan alleen juridisch.''
"De leergang geeft een heel goed beeld van de verschillende samenwerkingsvormen en inzicht in de aspecten die een rol kunnen spelen bij de keuze voor een bepaalde samenwerkingsvorm".

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Inhoud
Data, kosten en contact

Alwine van Doornik, jurist bij RUD Noord-Holland Noord

Alwine van Doornik, jurist bij RUD Noord-Holland Noord

“Alle vormen van samenwerking kwamen tijdens de leergang aan de orde, waardoor ik nu in staat ben om een goed onderbouwd advies hierover te geven. Ook weet ik nu welke consequenties het heeft wanneer je voor een bepaalde samenwerkingsvorm kiest. Als bedrijfsjurist krijg ik geregeld vragen over de bepalingen in de WGR en de praktische toepassing hiervan. De kennis die ik hierover heb opgedaan pas ik nu toe in mijn dagelijkse praktijk.”

Alwine van Doornik

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto