Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Leergang Governance van samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs

Verspreid over twee maanden volgt u diverse colleges (3 dagen), gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Het programma voor deze leergang is gebaseerd op de Handreiking 'Intergemeentelijke samenwerking toegepast' (samengesteld door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/ Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2013.), te vinden op de volgende link op de VNG site.

Programma en planning van de leergang
Lees een uitgebreide omschrijving van alle thema's en onderwerpen die tijdens deze leergang behandeld worden in de programma-omschrijving hieronder.

Bekijk de planning 2021 met onderwerpen, data en docenten. Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.

Docenten en cursusleiding
De leergang staat onder leiding van mr. Rob de Greef, die alle dagen aanwezig is en meerdere onderwerpen voor zijn rekening neemt. Hier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleiding en de vaste docenten betrokken bij deze leergang.

Didactische werkvorm
In drie dagen krijgt u de theorie aangeboden over samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden.
De kennis die u opdoet, wordt nauw gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden. Dit kan gaan over de verdeling van bevoegdheden of de fiscale implicaties van verschillende samenwerkingsvormen. Hierbij brengt de docent zijn expertise in en delen de cursisten hun kennis en ervaring vanuit hun verschillende werkkringen. In deze interactieve opzet verbindt u de theorie direct met uw eigen praktijk.

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Mr. Rob de Greef

Mr. Rob de Greef

Docent/onderzoeker staats- en bestuursrecht Vrije Universiteit, alwaar hij betrokken is bij het vak gemeenterecht, en eerder ook bij staatsrecht, bestuursrecht en overheidsrechtspersonenrecht. Voor de VU Law Academy verzorgt hij al jaren postdoctoraal onderwijs op het gebied van bestuurlijke samenwerking. Hij publiceert ook zeer regelmatig over deze onderwerpen, en is redacteur/auteur bij De Gemeentewet en haar toepassing, auteur bij Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet en Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht en kroniekschrijver bij het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht. Hij schrijft periodiek blogs op voor gemeente.nu. Hij is tevens organisatieadviseur bij Cooperación en werkt daarbij samen met PROOF Adviseurs en & Van de Laar.

Foto Rob de Greef

Dr. mr. Maarten Hageman

Dr. mr. Maarten Hageman

Zelfstandig adviseur voor governance van samenwerken en kerndocent Samenwerken voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Was directeur van de Faculteit Maatschappij en Recht in Utrecht en secretaris-directeur van het Openbaar Lichaam Regio Rivierenland. Maarten koppelt theorie aan de praktijk en zet zijn kennis over rechts- en samenwerkingsvormen in voor het realiseren van maatschappelijke opgaven waarbij uiteenlopende overheden zijn betrokken.

Maarten Hageman

Mr. Florian Theissen

Mr. Florian Theissen

Managing partner en senior adviseur PROOF Adviseurs en houdt zich in zijn werk voornamelijk bezig met vormgeving van samenwerking, verzelfstandiging en uitbesteding. Hij heeft bijzondere inhoudelijke affiniteit met vraagstukken in het sociaal domein. Florian geeft integraal organisatieadvies. projectleider bij de ontwikkeling van een landelijke ketenaanpak depressiepreventie voor mantelzorgers in opdracht van het ministerie van VWS. Ook is hij de secretaris van de bovenregionale Stuurgroep JeugdhulpPlus in het landsdeel Zuidwest. Florian is naast zijn werk als buitenpromovendus verbonden aan de Universiteit Leiden waar een rechtsvergelijkend proefschrift over grondrechten schrijft.

Florian Theissen

Collegedag 1

 • Inleiding op de leergang en casus bepaling 
 • Bevoegdheidstoedeling en bevoegdheidsverdeling 
 • Financiële sturing 

Collegedag 2

 • Governance I: Legal governance; verbonden partijen 
 • Governance II: Rollen en rolscheiding 
 • Strategische positie van de ambtenaar 
 • Casusbehandeling 

  

Collegedag 3

 • Wet gemeenschappelijke regelingen I: Treffen, toetreden en uittreden 
 • Wet gemeenschappelijke regelingen II: Gemeenschappelijk openbaar lichaam en bedrijfsvoeringorganisatie 
 • Wet gemeenschappelijke regelingen III: Gemeenschappelijk orgaan en centrumregeling 
 • Casusbehandeling 

Bekijk de planning

Ga hier naar de planning.

 • Collegedag 1 en collegedag 2

  Collegedag 1

  • Inleiding op de leergang en casus bepaling 
  • Bevoegdheidstoedeling en bevoegdheidsverdeling 
  • Financiële sturing 

  Collegedag 2

  • Governance I: Legal governance; verbonden partijen 
  • Governance II: Rollen en rolscheiding 
  • Strategische positie van de ambtenaar 
  • Casusbehandeling 

    

 • Collegedag 3

  Collegedag 3

  • Wet gemeenschappelijke regelingen I: Treffen, toetreden en uittreden 
  • Wet gemeenschappelijke regelingen II: Gemeenschappelijk openbaar lichaam en bedrijfsvoeringorganisatie 
  • Wet gemeenschappelijke regelingen III: Gemeenschappelijk orgaan en centrumregeling 
  • Casusbehandeling 

  Bekijk de planning

  Ga hier naar de planning.

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Coronavirus: updates' voor alle updates omtrent coronamaatregelen aan de VU Amsterdam.
Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto