Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation

Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen

Van juridische professionals wordt in toenemende mate een rol als proactieve probleemoplosser verwacht, waarbij niet alleen juridische kennis, maar ook andere competenties en creativiteit noodzakelijk zijn. In deze leergang leert u hoe u effectieve conflictoplossingsmechanismen kiest en toepast, vanuit een brede visie op het voorkomen, inperken en oplossen van conflicten. De soft skills die u opdoet, kunt u meteen toepassen in de praktijk.

Infoclip
In deze leergang leert u hoe u effectieve conflictoplossingsmechanismen kiest en toepast, vanuit een brede visie op het voorkomen, inperken en oplossen van conflicten, zodat u uw clientèle optimaal van dienst kunt zijn. Bekijk verder onderaan deze pagina de infoclip met de cursusleiders prof. dr. Sven Zebel en mr. drs. Andrea Zwart-Hink, die u vertellen voor wie deze leergang geschikt is en waarom de kennis en vaardigheden die u in deze leergang opdoet onmisbaar zijn voor juristen.

"Mediation and Negotiation skills will be core competencies of the next generation of managers and lawyers."
- International Bar Association & het Vienna International Arbitral Centre (bron: cdrcvienna.org)

Gelet op de nieuwe eisen die gesteld worden aan juristen en andere academische professionals die in een juridische omgeving werkzaam zijn, hebben de VU Law Academy en het Centrum voor Conflicthantering de leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation ontwikkeld. Als u na het volgen van deze leergang besluit de mediationopleiding bij het Centrum voor Conflicthantering te volgen, krijgt u hierop 10 % korting.

Leerdoelen
Na het volgen van deze leergang heeft u een brede kennis van het palet aan geschilbeslechtings- en conflictoplossingsmethoden en kunt u deze gebruiken in uw praktijk. U kunt in een conflictsituatie een analyse maken van de verschillende aspecten van het conflict en aan de hand daarvan de meest passende conflictoplossingsmethode kiezen. U kunt communicatie-, mediation- en onderhandelingstechnieken praktisch toepassen en collega’s en rechtzoekenden adviseren bij de keuze van een effectieve conflictoplossingsmethode.

Doelgroep
De leergang is vooral bedoeld voor juristen die er niet alleen naar streven sterk te zijn in het juridisch metier, maar ook in de soft skills en de bredere kijk op conflicten, zodat zij hun clientèle adequater van dienst kunnen zijn en zo toegevoegde waarde bieden.

Toelatingseisen
De leergang is toegankelijk voor juristen, zoals advocaten, rechters, bedrijfsjuristen en ambtenaren binnen de (semi-)overheid en bij not-for-profit instellingen. Een aantal jaren ervaring in een eigen juridische werksituatie is daartoe gewenst. Voor andere academici is de leergang toegankelijk wanneer aan de hand van het cv en eventueel intakegesprek met betrekking tot opleiding en werkervaring is vastgesteld dat deze juridisch academische leergang met goed resultaat kunnen volgen. Uw cv kunt u mailen naar: vulaw@vu.nl.

Meer informatie over deze leergang
Inhoud
Resultaat
Data, kosten en contact

Accreditaties

Partners

De leergang in een notendop

Wat leert u tijdens de leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen? Waarom zijn de vaardigheden die u in deze leergang opdoet onmisbaar in de juridische beroepspraktijk? In deze beknopte video vertellen cursusleiders prof. dr. Sven Zebel en mr. drs. Andrea Zwart-Hink wat de leergang u oplevert, wie er eerder aan hebben deelgenomen en wat hun ervaringen waren.

Leestips van de opleiders

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto