Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation

Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen

Na het volgen van deze leergang heeft u een brede kennis van het palet aan geschilbeslechtings- en conflictoplossingsmethoden en kunt u deze gebruiken in uw praktijk. U kunt in een conflictsituatie een analyse maken van de verschillende aspecten van het conflict en aan de hand daarvan de meest passende conflictoplossingsmethode kiezen. U kunt communicatie-, mediation- en onderhandelingstechnieken praktisch toepassen en collega’s en rechtzoekenden adviseren bij de keuze van een effectieve conflictoplossingsmethode.

De juridische professional van de toekomst is een breed georiënteerde conflictoplosser. Hij of zij kan vanuit verschillende perspectieven naar een conflict kijken en daardoor betere keuzes maken. 

Verbreed uw handelingsrepertoire om conflicten te voorkomen, in te perken en op te lossen

Tijdens de juridische opleidingen van universiteiten staat vooral de juridische dimensie van conflicten centraal, met als oplossing een beslissing van de rechter. Daarmee ontstaat tijdens zo'n opleiding onbedoeld een beperkt beeld van conflicten en conflictoplossing.
Conflicten hebben naast de juridische dimensie ook emotionele, morele, psychologische en sociale dimensies.

Burgers hebben niet alleen materiële motieven, zoals geld of de uitoefening van hun rechten, maar verlangen vaak ook naar erkenning, preventie en excuses. Zo kunnen in geval van een medische misser excuses van de arts effectiever en meer betekenisvol zijn voor de patiënt dan schadevergoeding na een langslepende juridische procedure. De jurist van de toekomst kan hier optimaal op inspelen omdat deze een diepgaand inzicht heeft in de aard en de oorzaken van conflicten en beschikt over een breed handelingsrepertoire om deze conflicten op te lossen, zoals onderhandelen, geschillencommissies, klachtencommissies, mediation, bindend advies en arbitrage. Niet alleen voor individuele burgers, maar ook voor (semi-)overheden, organisaties en (grote) bedrijven is het belangrijk dat uit een breder scala van conflictoplossingsmechanismen kan worden gekozen dan alleen een procedure voor de rechter. Denk bijvoorbeeld aan de gemeenteambtenaar die in direct contact is met een ontevreden burger. 

Een praktische opleiding voor verschillende doelgroepen
- Met de toepassing van conflicthanterings- en mediationtechnieken kan de gemeenteambtenaar achterhalen waar het die burger daadwerkelijk om te doen is en waarmee deze geholpen is. 

- Of denk aan de arbeidsjurist die door de inzet van conflictdiagnose- en conflicthanteringstechnieken een effectieve interventie in een arbeidsconflict kan doen. 

- Of aan de juridisch adviseur die zijn cliënt bijstaat in een mediation en met veel vragen zit: hoe bereid ik mijn cliënt het beste voor? Hoe zorg ik ervoor dat hij in de mediation uit de verf komt? Hoe ga ik om met de wederpartij en diens adviseur? Hoe kan ik de mediator optimaal ondersteunen in diens opdracht?

Deelnemers over deze leergang

"Ik ervaarde deze leergang als bijzonder leerzaam, met prettige en kundige docenten. Ik heb met name veel gehad aan het 'oefenen' tijdens de bijeenkomsten."

"De leerstof biedt een goede verdieping in de theorie van het Harvard model, maar is tevens ook heel praktijkgericht door alle praktische oefeningen. Je kan er direct zelf mee aan de slag." 

"Een zeer volledige leergang met een prettige sfeer, waarin je handvatten krijgt voor het omgaan met conflicten en het komen tot een oplossing." 

"Dit is waar het om draait bij onderhandelen. Hetzelfde geldt voor conflictbemiddeling. In de leergang vat men de essentie van beide disciplines, die een zeer wezenlijk onderdeel van de praktijk vormen. Bovendien inspireert het mij om dieper door te graven op het onderdeel mediation."

"De verschillende onderdelen, die toch ook weer onderlinge samenhang hebben spraken mij zeer aan in deze leergang. En een mooi begin om op verder te bouwen."

"De methode en vaardigheden achter mediation dus het in praktijk brengen van het vak worden goed over het voetlicht gebracht."

Marie-Cécile vertelt over haar ervaringen met de leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation van het CvC en de VU Law Academy.

Joke van Duuren, jurist bij een ROC, blikt terug op haar ervaringen (YouTube) met de leergang Effectieve Conflicthantering, Mediation en Onderhandelen.

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Inhoud
Data, kosten en contact

Mr. Dick Allewijn, emeritus hoogleraar Mediation:

Mr. Dick Allewijn, emeritus hoogleraar Mediation:

"In deze leergang staat een brede en creatieve kijk op het omgaan met conflicthantering, rechtspraak en mediation centraal. Daarbij gaat het niet alleen om de verwerving van kennis, maar ook om de ontwikkeling van brede professionele vaardigheden op het terrein van conflicthantering. Er is derhalve aandacht voor de training en praktische toepassing van communicatie-, mediation- en onderhandelingstechnieken en voor conflictanalyse en- diagnose."

Foto Dick Allewijn

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto