Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Vaardigheden en positie in het bestuurlijk-juridisch krachtenveld

Leergang De gemeentejurist in het bestuurlijke spel

Gemeentejuristen bevinden zich in een spanningsveld van verwachtingen, eisen en belangen van allerlei deelnemers in de publieke sector. Met name gemeentejuristen die wat verder in hun loopbaan zijn, komen vaak voor uitdagingen te staan waarbij het simpelweg toepassen van het juridisch kader niet de gewenste uitkomst biedt. Hoe gaat u hiermee om?

Online informatiesessie
Op dinsdag 5 maart 2024 organiseren we van 16.30 tot 17.30 uur een kosteloze online informatiesessie over deze leergang. Laat u informeren en inspireren door cursusleiders Duco en Richard die u meer vertellen over de inhoud van de leergang en uw vragen beantwoorden. Bent u erbij? Meld u aan.

Over deze leergang
Binnen en buiten de gemeentelijke organisatie bevinden zich actoren zoals politici, maatschappelijke organisaties, burgers en marktpartijen die ieder denken en handelen vanuit hun eigen perspectieven; van politiek tot economisch, van juridisch tot technisch. Als gemeentejurist laveert u tussen deze vaak botsende perspectieven in. Het kan daarbij verleidelijk zijn om met name te denken vanuit wat mag of moet, maar juist wanneer u in een complexe bestuurlijke context tot oplossingen wilt komen die voor de betrokken actoren werken en acceptabel zijn, is het van belang om met hen mee te denken. Dat betekent dat wordt gekeken naar het ‘willen’ en ‘kunnen’. Bekijk hier het model (.png)

Over mogen, moeten, willen en kunnen; een voorbeeld uit de praktijk
Bij drugsoverlast stelt de wet grenzen aan de interventies die de gemeente mag doen. Maar welke maatregelen moeten of mogen worden genomen,  zegt nog weinig over wat de gemeente wil en kan. Is het zinvol om te interveniëren bij een bepaald geval van drugsoverlast of maak je het dan alleen maar erger? En lukt het wel: heb je de capaciteit? De overlastgevers reageren ook weer, gaan die niet gewoon ergens anders naartoe, het waterbedeffect? Bij deze leergang krijgt u handvatten aangereikt voor een doordachte aanpak van een maatschappelijk probleem, dus een aanpak die juridisch haalbaar is, maar ook effectief is en draagvlak heeft.

Doelgroep & toelatingseisen
De leergang is bedoeld voor strategische (gemeente)juristen en juridische beleidsmedewerkers op wo-niveau of op hbo-niveau met academisch werk en denkniveau. Zij kunnen werkzaam bij de (semi) overheid, zoals bij de gemeente, waterschap, omgevingsdienst en provincie, die hun functie meer inhoud willen geven door meer inzicht in de organisatie waarbinnen zij werken. Daardoor kunnen zij hun juridische kennis tactischer en strategischer inzetten, geven zij de functie van gemeentejurist meer diepgang en opereren zij effectiever.

Wilt u deelnemen? Stuur dan uw cv aan: vulaw@vu.nl. Uit uw cv blijkt of u door werkervaring voldoende kennis en ervaring hebt om de leergang op juridisch academisch niveau te volgen.

Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met mw. Monique Becker via m.becker@vu.nl of +31 20 59 83694.

Meer informatie over deze leergang

Inhoud
Resultaat
Data, kosten en contact

Accreditaties

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto