Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Vaardigheden en positie in het bestuurlijk-juridisch krachtenveld

Leergang De gemeentejurist in het bestuurlijke spel

In deze leergang komen maatschappelijke veranderingen waarmee de gemeentejurist te maken heeft uitgebreid aan de orde. U ontwikkelt zich (verder) tot proactieve sparringpartner voor juridische vraagstukken.

Met deze leergang houdt u uw kennis en vaardigheden scherp en actueel: 

  • Doordat u zowel vanuit een juridische als sociaal-wetenschappelijke invalshoek met het bestuursrecht en praktijkcasussen aan de slag gaat, kunt u effectiever opereren in een maatschappelijke en politiek-bestuurlijke omgeving. De functie van gemeentejurist krijgt een extra dimensie;
  • U leert hoe het zelf denken in doelstellingen helpt bij het traceren van meerdere oplossingsopties waarbij u maximaal gebruik maakt van de opties die het bestuursrecht biedt. Hierdoor leert u om op nog strategischer niveau te adviseren;
  • De leergang bestrijkt een aantal belangrijke juridische uitdagingen voor  de gemeentelijke overheid waardoor u een integraal overzicht krijgt van de meerdere mogelijkheden om het bestuursrecht effectief in te zetten;
  • U krijgt dieper inzicht in hoe te handelen in veelvoorkomende situaties in het werkveld van juristen, beleidsmedewerkers en bestuurders bij gemeenten;
  • U breidt uw handelingsmogelijkheden in uw dagelijkse werkpraktijk uit en versterkt uw persoonlijk functioneren.

Waarom deze leergang?
De uitdagingen waarvoor gemeentejuristen in de praktijk staan, kunnen niet alleen aangepakt worden met juridische, bestuursrechtelijke kennis. Van hen wordt vaak een consultantachtige rol verwacht. Dieper inzicht in de manier waarop een gemeentelijke organisatie functioneert en hoe politici en bestuurders opereren en hoe burgers reageren is uiterst belangrijk. Gemeentejuristen kunnen met dat inzicht het bestuursrecht effectiever inzetten en zijn daarmee een waardevoller partner voor bestuurders, politici en burgers. Wanneer gemeentejuristen beschikken over inzichten vanuit meerdere invalshoeken en het daarbij behorende brede handelingsrepertoire, kunnen zij responsief en effectief opereren in de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke omgeving. 

Cursusleiders over deze leergang
Hieronder lichten de twee cursusleiders het nut en de noodzaak van deze leergang toe.

“Gedegen kennis van het recht is nodig om een juridische functie bij een gemeente adequaat te vervullen, of het nu gaat om het maken van beschikking, het voorbereiden van beslissingen op bezwaar of het maken van verordeningen, plannen of beleid. Daarnaast is het van belang dat een gemeentejurist effectief kan handelen, zoals bij het adviseren van bestuurders en in het contact met burgers. Hoe zorgt een gemeentejurist ervoor dat een bestuurder de juridische risico's die aan een beslissing kleven meeweegt in de besluitvorming? Op welke manier komt deze daadwerkelijk in gesprek met een bestuurder, die zich door meer overwegingen laat leiden dan de juridische, zoals politieke haalbaarheid, doelmatigheid en sociale aanvaardbaarheid? Hoe kan een gemeentejurist oplossingsgericht zijn in het contact met burgers die iets van de gemeente willen, zonder dat geschreven en ongeschreven regels van bestuursrecht met voeten worden getreden? De huidige gemeentejurist heeft niet alleen een gedegen juridische kennis nodig, maar ook sociaalwetenschappelijke inzichten en communicatieve vaardigheden om de mogelijkheden van de eigen functie binnen de gemeentelijke organisatie beter te benutten. Deze leergang reikt de cursisten daartoe het gereedschap aan!”
Prof. dr. Richard Neerhof, hoogleraar Bestuursrecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam

“Als bestuurskundige denk ik dat een leergang De gemeentejurist in het bestuurlijke spel een enorme meerwaarde heeft voor gemeentejuristen. Het recht stuurt ons in wat mag, maar om beleid te maken, is het ook relevant om in beeld te hebben wat we kunnen en wat we willen. Mogen, kunnen en willen zijn de drie mechanismen die ons handelen sturen. De Omgevingswet, bijvoorbeeld, biedt veel ruimte (mogen), maar hoe vullen we die ruimte in, welk beleid gaan we voeren (willen) en zijn we inderdaad in staat om het handelen van maatschappelijke actoren zo te sturen dat we een wenselijke uitkomst krijgen (kunnen)? Het gaat niet alleen om bevoegdheden, maar ook om belangen en beleidsvoorkeuren en om financiële middelen en informatie. In de leergang laten we zien hoe gemeentejuristen deze meerwaarde kunnen gebruiken.”
Dr. Duco Bannink, universitair hoofddocent Bestuurskunde bij de Vrije Universiteit Amsterdam

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Inhoud
Data, kosten en contact

Incompany aanvragen?

Neem contact op met Ireen Schouten, opleidingsmanager incompany cursussen

Telefoon: 020-598 62 55.

E-mail: i.schouten@vu.nl

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Contactpersoon

Portretfoto Ireen Schouten