Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Vaardigheden en positie in het bestuurlijk-juridisch krachtenveld

Leergang De gemeentejurist in het bestuurlijke spel

Deze leergang wordt niet langer aangeboden.

Zoekt u een vergelijkbare leergang?
Kijk dan eens bij onze andere leergangen voor gemeentejuristen:

- Governance van samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs
In deze leergang krijgt u een actueel overzicht van de juridische aspecten bij de keuze voor een samenwerkingsvorm. Of u nu als gemeentejurist of overheidsjurist vanuit een provincie of waterschap betrokken bent bij een samenwerking, na het volgen van deze opleiding kunt u de juiste rechtsvorm kiezen en de juridische implicaties hiervan overzien.

- Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen  (APV/Regelgeving)
In deze leergang voor gemeentejuristen en juristen bij andere decentrale overheden leert u aan welke eisen decentrale regelgeving dient te voldoen, wilt u deze deugdelijk en uitvoerbaar opstellen. U gaat aan de slag met o.a. de grondslag en verhouding met hogere regelgeving, interne bevoegdheidsverdeling en procedure.  

- Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
In deze leergang leert u hoe u effectieve conflictoplossingsmechanismen kiest en toepast, vanuit een brede visie op het voorkomen, inperken en oplossen van conflicten, zodat u uw clientèle optimaal van dienst kunt zijn.

- De aanpak van ondermijning
In deze leergang leert u over de vormen die ondermijning kan aannemen, welke ontwikkelingen te verwachten zijn, hoe de huidige bestuurlijke praktijk er uit ziet en hoe je de noodzakelijke samenwerking kunt organiseren.  

- Klimaatverandering en energietransitie
Met deze leergang krijgt u inzicht in en overzicht van het juridische kader voor het tegengaan van klimaatverandering en het aanjagen van de energietransitie. Hierdoor kunt u het (huidige en toekomstige) wet- en regelgevingskader beter toepassen en – zowel binnen het bedrijfsleven als de overheid – adviseren bij energie- en klimaatprojecten en andere maatregelen gericht op de klimaatdoelstellingen.

- Regisseren zonder macht in het sociaal domein
Hoe kan u een samenwerkingsverband effectief aansturen zonder zelf de baas te zijn? Dat vereist denken en doen vanuit gelijkwaardigheid. In deze opleiding zijn wetenschap en praktijk op een verrassende manier met elkaar verbonden. Met als gevolg dat u direct uw maatschappelijke impact kunt vergroten.

Accreditaties

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto