Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Interesses, verwachtingen, eisen & belangen in de publieke sector

Leergang De gemeentejurist in een complexe, bestuurlijke omgeving

Gemeentejuristen bevinden zich in een spanningsveld van verwachtingen, eisen en belangen van allerlei deelnemers in de publieke sector. Met name gemeentejuristen die wat verder in hun loopbaan zijn, komen vaak voor uitdagingen te staan waarbij het simpelweg toepassen van het juridisch kader niet de gewenste uitkomst biedt. Hoe gaat u hiermee om?

Binnen en buiten de gemeentelijke organisatie bevinden zich actoren zoals politici, maatschappelijke organisaties, burgers en marktpartijen die ieder denken en handelen vanuit hun eigen perspectieven; van politiek tot economisch, van juridisch tot technisch. Als gemeentejurist laveert u tussen deze vaak botsende perspectieven in. Het kan daarbij verleidelijk zijn om met name te denken vanuit wat mag of moet, maar juist wanneer u in een complexe bestuurlijke context tot oplossingen wilt komen die voor de betrokken actoren werken en acceptabel zijn, is het van belang om met hen mee te denken. Dat betekent dat wordt gekeken naar het ‘willen’ en ‘kunnen’. Bekijk hier het model (.png)

Over mogen, moeten, willen en kunnen; een voorbeeld uit de praktijk
Bij drugsoverlast stelt de wet grenzen aan de interventies die de gemeente mag doen. Maar welke maatregelen moeten of mogen worden genomen,  zegt nog weinig over wat de gemeente wil en kan. Is het zinvol om te interveniëren bij een bepaald geval van drugsoverlast of maak je het dan alleen maar erger? En lukt het wel: heb je de capaciteit? De overlastgevers reageren ook weer, gaan die niet gewoon ergens anders naartoe, het waterbedeffect? Bij deze leergang krijgt u handvatten aangereikt voor een doordachte aanpak van een maatschappelijk probleem, dus een aanpak die juridisch haalbaar is, maar ook effectief is en draagvlak heeft.

Online informatiesessie
Op dinsdag 16 januari 2024 organiseren we van 16.00 tot 17.00 uur een kosteloze online informatiesessie over deze leergang. Laat u informeren en inspireren door cursusleiders Richard Neerhof en Duco Bannink die u meer vertelen over de inhoud van de leergang en uw vragen beantwoorden. Bent u erbij? Meld u aan.

Doelgroep & toelatingseisen
De leergang is bedoeld voor gemeentejuristen en juridische beleidsmedewerkers werkzaam bij de (semi) overheid, zoals bij de gemeente, waterschap, omgevingsdienst en provincie, die hun functie meer inhoud willen geven door meer inzicht in de organisatie waarbinnen zij werken. Daardoor kunnen zij hun juridische kennis tactischer en strategischer inzetten, geven zij de functie van gemeentejurist meer diepgang en opereren zij effectiever.

Geïnteresseerden zonder academische juridische opleiding kunnen zich ook inschrijven voor de leergang op voorwaarde dat zij door andere opleidingen en werkervaring deze leergang op academisch niveau kunnen volgen.

Wilt u deelnemen? Stuur dan uw cv aan: vulaw@vu.nl. Uit uw cv blijkt of u door werkervaring voldoende kennis en ervaring hebt om de leergang op juridisch academisch niveau te volgen. Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met mw. Monique Becker via m.becker@vu.nl of +31 20 59 83694.

Waarom deze leergang?
De uitdagingen waarvoor gemeentejuristen in de praktijk staan, kunnen niet alleen aangepakt worden met juridische, bestuursrechtelijke kennis. Van hen wordt vaak een consultantachtige rol verwacht. Dieper inzicht in de manier waarop een gemeentelijke organisatie functioneert en hoe politici en bestuurders opereren en hoe burgers reageren is uiterst belangrijk. Gemeentejuristen kunnen met dat inzicht het bestuursrecht effectiever inzetten en zijn daarmee een waardevoller partner voor bestuurders, politici en burgers. Wanneer gemeentejuristen beschikken over inzichten vanuit meerdere invalshoeken en het daarbij behorende brede handelingsrepertoire, kunnen zij responsief en effectief opereren in de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke omgeving. 

Cursusleiders over deze leergang
Hieronder lichten de twee cursusleiders het nut en de noodzaak van deze leergang toe.

“Gedegen kennis van het recht is nodig om een juridische functie bij een gemeente adequaat te vervullen, of het nu gaat om het maken van beschikking, het voorbereiden van beslissingen op bezwaar of het maken van verordeningen, plannen of beleid. Daarnaast is het van belang dat een gemeentejurist effectief kan handelen, zoals bij het adviseren van bestuurders en in het contact met burgers. Hoe zorgt een gemeentejurist ervoor dat een bestuurder de juridische risico's die aan een beslissing kleven meeweegt in de besluitvorming? Op welke manier komt deze daadwerkelijk in gesprek met een bestuurder, die zich door meer overwegingen laat leiden dan de juridische, zoals politieke haalbaarheid, doelmatigheid en sociale aanvaardbaarheid? Hoe kan een gemeentejurist oplossingsgericht zijn in het contact met burgers die iets van de gemeente willen, zonder dat geschreven en ongeschreven regels van bestuursrecht met voeten worden getreden? De huidige gemeentejurist heeft niet alleen een gedegen juridische kennis nodig, maar ook sociaalwetenschappelijke inzichten en communicatieve vaardigheden om de mogelijkheden van de eigen functie binnen de gemeentelijke organisatie beter te benutten. Deze leergang reikt de cursisten daartoe het gereedschap aan!”
Prof. dr. Richard Neerhof, hoogleraar Bestuursrecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam

“Als bestuurskundige denk ik dat een leergang De gemeentejurist in een complexe, bestuurlijke omgeving een enorme meerwaarde heeft voor gemeentejuristen. Het recht stuurt ons in wat mag, maar om beleid te maken, is het ook relevant om in beeld te hebben wat we kunnen en wat we willen. Mogen, kunnen en willen zijn de drie mechanismen die ons handelen sturen. De Omgevingswet, bijvoorbeeld, biedt veel ruimte (mogen), maar hoe vullen we die ruimte in, welk beleid gaan we voeren (willen) en zijn we inderdaad in staat om het handelen van maatschappelijke actoren zo te sturen dat we een wenselijke uitkomst krijgen (kunnen)? Het gaat niet alleen om bevoegdheden, maar ook om belangen en beleidsvoorkeuren en om financiële middelen en informatie. In de leergang laten we zien hoe gemeentejuristen deze meerwaarde kunnen gebruiken.”
Dr. Duco Bannink, universitair hoofddocent Bestuurskunde bij de Vrije Universiteit Amsterdam

Meer informatie over deze leergang

Inhoud
Resultaat
Data, kosten en contact

Accreditaties

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto