Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijsrecht

De cursus actualiteiten onderwijsrecht biedt u een actueel overzicht van de veranderingen in de wet- en regelgeving en recente jurisprudentie in het onderwijs.

De onderwijswetten zijn belangrijk voor de rechten en plichten van leerlingen, ouders en studenten en vormen ook hét juridisch kader voor schoolbesturen en schoolleiders. In deze cursus wordt ingegaan op (aanstaande) wetswijzingen en jurisprudentie. Kernthema’s daarbij zijn in ieder geval: burgerschap, het stichten van nieuwe scholen, governance, passend onderwijs en ontwikkelingen in de rechtsbescherming van leerlingen en studenten.

Cursusleiding
Deze cursus staat onder leiding van Prof. dr. Renée van Schoonhoven, hoogleraar Onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Docenten
Mr. dr. Martijn Nolen, directeur Bestuur en Beleid at Vereniging CVO Rotterdam en omgeving.
Prof. dr. Renée van Schoonhoven, hoogleraar Onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Meer informatie over deze cursus
Resultaat
Data, kosten en contact

Prof. dr. Renée van Schoonhoven

Prof. dr. Renée van Schoonhoven

Hoogleraar Onderwijsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU. Sinds 2015 bekleedt prof. dr. Renée van Schoonhoven de bijzondere leerstoel 'onderwijsrecht met betrekking tot het beroepsonderwijs' aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Foto Renee van Schoonhoven

Mr. dr. Martijn Nolen (docent)

Mr. dr. Martijn Nolen (docent)

Hoofd Juridische Zaken aan Tilburg University.

Martijn Nolen

Contact en meer informatie

Heeft u vragen over deze cursus?

Neem contact op met Ilse Herweijer, medewerker administratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Deze cursus incompany volgen?

E Wij kunnen deze cursus toespitsen op uw wensen. Neem hiervoor contact op met Ireen Schouten, opleidingsmanager incompany cursussen via i.schouten@vu.nl

T 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00).

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto
Portretfoto Ireen Schouten