Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Ontwikkel je leiderschapsvisie vanuit een spirituele dimensie

Crisistijden maken duidelijk hoe belangrijk zinvol leiderschap is met aandacht voor existentiële uitdagingen en het grotere verhaal van de gemeenschap. Maar hoe doe je dat?

Hoe geef je vorm aan de existentiële dimensie van leiderschap?

In deze vierdaagse cursus leer je om vanuit doorleefde authenticiteit een eigen  leiderschapsvisie te ontwikkelen en in te zetten. Tijdens de cursus reflecteer je als deelnemer op wie je bent, wat het grotere verhaal van jouw organisatie betekent voor je eigen functioneren, en welk beroep de uitdagingen van deze tijd doen op jouw leiderschap. Dit doe je onder leiding van medewerkers van de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Laat je inspireren door de diverse spirituele tradities en ontdek  hoe je dit toe kunt toepassen in jouw leiderschapsrol. Leidend hierin zijn steeds de drie bronnen voor geïnspireerd, authentiek en doorleefd leiderschap: persoonlijke, professionele en levensbeschouwelijke waarden.

Hoe bied je hoop temidden van de angst en onzekerheid die een crisis oproept?

Tijdens deze cursus zal er speciale aandacht uitgaan naar de vraag hoe dergelijk doorleefd leiderschap er in tijden van onzekerheid uit zou kunnen zien. Je denkt na over hoe je hoop en perspectief aan zou kunnen brengen in jouw organisatie, waarbij je de ontmoeting en gemeenschap centraal stelt.

Drs. H.S. (Lenneke) Post

Drs. H.S. (Lenneke) Post

Lenneke Post is coördinerend docent, bestuurskundige en theologe. Ze geeft postacademisch onderwijs op het gebied van trauma, geestelijke zorg en leiderschap bij het VU Expertisecentrum voor Religie en Samenleving. Daarnaast verricht zij onderzoek naar de rol van zingeving, spiritualiteit en religie bij maatschappelijke vraagstukken. Lenneke is naast haar werkzaamheden aan de VU verbonden aan de Dienst Pastoraat en Geestelijke Verzorging van het Amsterdam UMC, waar ze onderzoek doet naar de rol van zingeving, spiritualiteit en religie bij ziekte.

Bekijk het profiel van Lenneke Post
Lenneke Post

Heb je vragen? Of wil je je opgeven voor een cursus?

Neem contact met ons op: