Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Leer bewust communiceren over levensvragen en zingeving

Inzicht in omgang met mensen in kwetsbare situaties

De minor is interreligieus en start daarom met een cursus over de verschillende religies en levensbeschouwingen. Met die inzichten leer je omgaan met mensen die anders geloven en handelen.

Daarna krijg je inzicht in drie clusters van levensvragen, waarbij je leert op welke manier geestelijk verzorgers mensen kunnen bijstaan: vragen rondom dood en rouwverwerking, vragen rondom seksualiteit en genderidentiteit en vragen rondom psychische stoornissen. In elk van deze clusters kunnen mensen vastlopen en op zoek zijn naar een weg vooruit, naar zingeving in hun leven of naar houvast in de bronnen van hun religie of levensbeschouwing.

De minor sluit af met een vak over communicatie in deze kwetsbare situaties, zowel met woorden als met rituelen en stiltes. Je leert luisteren naar wat gezegd en niet gezegd wordt, en je leert spreken met mensen vanuit hun overtuigingen.

Overzicht vakken

 • World Religions (niveau 100)

  Inleiding in de wereldreligies, hun geschiedenis en praktijken, hun denkbeelden en verhalen. Voorbereiding op de interreligieuze omgeving van de faculteit Religie en Theologie.

 • Religie en mentale gezondheid (niveau 300)

  Je krijgt inzicht in allerlei psychische stoornissen en hoe die uitwerken op het religieuze leven van mensen. Je leert hoe je hiermee kunt omgaan als geestelijk verzorger en hoe je tot steun kunt zijn naast de therapie die vaak ook gevolgd wordt.

 • Geestelijke verzorging bij sterven en rouw (niveau 200)

  Je krijgt inzicht in rouwverwerking na het overlijden van verwanten en vrienden. Je leert hoe verschillende religies hiermee omgaan. Daarnaast is aan de orde hoe dit goed en minder goed kan verlopen, of hoe rouw zelfs vast kan lopen en overgaan in bijvoorbeeld depressie. Het doel van dit vak is inzicht verwerven in de manier waarop een geestelijk verzorger kan bijstaan in de rouwverwerking.

 • Communicatie in geestelijke zorg (niveau 300)

  Je krijgt inzicht in verschillende soorten communicatie. Je oefent op verschillende manieren te spreken met mensen in een kwetsbare situatie. Je oefent met rituelen en stilte.

 • Seksualiteit en geestelijke gezondheidszorg (niveau 300)

  Je krijgt inzicht in de seksuele en genderontwikkeling. Je leert hoe verschillende religies hiermee omgaan. Daarnaast is aan de orde hoe mensen hierin kunnen vastlopen door bepaalde verwachtingen of taboes. Doel is om inzicht te verwerven in hoe een geestelijk verzorger hierbij kan ondersteunen.