Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Wil je topsport of topcultuur combineren met studeren?

Kun je niet optimaal presteren door de verplichtingen die je opleiding met zich meebrengt? Dan kun je om erkenning als ‘topstudent’ vragen.

Als je de erkenning krijgt, kun je bij de studieadviseur van je opleiding vragen om speciale faciliteiten. Denk aan het aanpassen van je onderwijs- of tentamenrooster in verband met trainingen en wedstrijden of repetities en uitvoeringen. Je kunt bijvoorbeeld vragen om in werkgroepen geplaatst te worden die het beste bij jouw tijdschema passen. Ook kun je vrijstelling krijgen van de aanwezigheidsplicht of vragen om eventuele herkansingen of tentamens op een ander tijdstip.

  • Erkenning als topsporter
    Als topsporter kun je op advies van de Centrale Commissie Faciliteitenregeling van de VU de erkenning als topsportpresteerder krijgen. Je moet daarvoor een status hebben van NOC*NSF of onlangs hebben deelgenomen aan een EK of WK. In andere gevallen wordt er aan Topsport Amsterdam advies gevraagd over je aanvraag.
  • Erkenning als topcultuurpresteerder
    Bij een aanvraag voor erkenning als topcultuurpresteerder vraagt de Centrale Commissie Faciliteitenregeling advies aan de directeur van Cultuurcentrum Griffioen.
    Voor meer informatie over de Faciliteitenregeling en hoe je hiervoor een aanvraag kunt doen, kun je contact opnemen met de studentendecanen van de VU.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op!

topprestatie.soz@vu.nl