Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Betalen, ontvangen en schenken

Meer informatie over het betalen, ontvangen en schenken van cursussen bij HOVO Amsterdam.

Hoe betaal ik mijn cursusgeld? En wanneer moet ik dat doen? Wat zijn de mogelijkheden voor reductie op het cursusgeld? Welke rol speelt de Stichting Vrienden Cursisten HOVO-VU hierin? En hoe kan ik schenking doen aan HOVO? Alles over betalen, reductie en schenken leest u hieronder.

Onderwerpen

 • Betalen van het cursusgeld: eenmalige incasso of factuur

  Bij uw aanmelding voor een HOVO-cursus kunt u kiezen hoe u het cursusgeld wilt betalen: via een eenmalige machtiging voor incasso of per factuur. Hieronder vindt u heldere uitleg over de betalingsmogelijkheden en wat u kunt verwachten over de betaling van het cursusgeld.

  Afgifte eenmalige machtiging voor incasso of betaling per factuur
  Bij uw aanmelding kiest u hoe u wilt betalen. De meeste deelnemers kiezen voor het afgeven van een eenmalige machtiging voor incasso. U kunt ook kiezen om per factuur te betalen. Dat kost €25,- extra vanwege de administratiekosten van de Vrije Universiteit Amsterdam).

  U kunt ook aangeven dat de factuur op naam van een derde partij (bedrijf of persoon) komt te staan. Graag in het opmerkingenveld alle gegevens van de derde partij vermelden.

  1. Betaling via een eenmalige machtiging voor incasso
   Heeft u een machtiging voor een eenmalige incasso afgegeven? Dan hoeft u zelf geen actie te ondernemen om het cursusgeld te betalen. Ongeveer een week voor aanvang van het programma ontvangt u bericht van HOVO dat er een factuur in MijnHOVO is geplaatst.
   Die factuur is louter ter kennisname. Onderaan de factuur ziet u ‘ter informatie’ staan. Het cursusgeld wordt dan automatisch afgeschreven van het opgegeven IBAN-nummer.
   Het cursusgeld wordt alleen geïncasseerd als u geplaatst bent voor de cursus en alleen als de cursus doorgaat.
  2. Betaling via een factuur
   Heeft u bij uw aanmelding aangegeven dat u per factuur wilt betalen? Dan moet u deze zelf betalen. U ontvangt ongeveer een week voor de startdatum bericht van HOVO dat er een factuur in MijnHOVO is geplaatst. Op de factuur vindt u de betaalgegevens, vermeerderd met de factuurkosten (€ 25,-). Deze factuur moet u binnen 7 dagen voldoen.

  Informatie op de factuur
  Op de factuur vindt u de totaalprijs voor het programma, de BTW specificatie en eventuele extra kosten. Als u de factuur zelf moet betalen, vindt u het IBAN nummer. Als de factuur louter ter kennisgeving is, vindt u geen IBAN nummer en hoeft u geen actie te ondernemen. Op de factuur staat dan ‘ter informatie’.

  Betaling van kosten bij annulering
  Bent u genoodzaakt om de cursus te annuleren? Dan bent u annuleringskosten verschuldigd. Deze kosten worden automatisch verwerkt en gelden zowel voor de eenmalige incasso als voor betaling per factuur. Op de factuur ziet u welke kosten u bent verschuldigd op basis van de voorwaarden voor inschrijving en annulering. Heeft u verzocht heeft om een betaling per factuur, dan vindt u op de factuur zowel de annuleringskosten als de factuurkosten.

  Bent u voor meerdere cursussen ingeschreven?
  Dan ontvangt u ongeveer een week voor de startdatum van elk programma een aparte factuur in MijnHOVO. Dit betekent dat als u voor meerdere programma's bent ingeschreven, u meerdere facturen ontvangt.

  Cursusprijzen
  De cursusprijzen zijn te vinden bij ieder programma onder de TAB ‘Data en contact’. De prijzen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld op de factuur die u kort voor aanvang van het programma ontvangt. De kosten voor het cursusmateriaal dat HOVO vervaardigt en verspreidt, zoals een gedrukte reader, hand-outs of syllabus, zijn altijd inbegrepen in de cursusprijs. Als de docent bepaalde boeken heeft aangegeven die nodig zijn voor de cursus, dient u deze zelf aan te schaffen.

  Heeft u vragen over uw betaling of factuur? Neem dan contact op met HOVO via de contactgegevens op de website.

 • Mogelijkheid voor reductie op het cursusgeld: ontvangen of schenken

  Is uw jaarinkomen lager dan €26.000 bruto?
  Is uw bruto jaarinkomen (alleen of gezamenlijk) niet hoger dan € 26.000? Dan kunt u in aanmerking komen voor een korting van 40% op het cursusgeld. Dit geldt voor maximaal één cursus per semester. Deze korting is een gezamenlijke geste van de Stichting Cursisten HOVO-VU en HOVO Amsterdam. Reductie geldt in principe alleen voor cursussen, niet voor programma’s die onder de noemer HOVO Extra worden aangeboden zoals losse lezingen, studiedagen en HOVO-kindercolleges.

  Stichting Cursisten HOVO-VU
  De Stichting Cursisten HOVO-VU is een onafhankelijke stichting die onder meer het reductiefonds van de HOVO Amsterdam beheert. Geïnteresseerden van wie het inkomen onder de inkomensgrens valt, kunnen een cursus bij HOVO Amsterdam volgen dankzij de financiële bijdragen van vele gulle gevers aan het reductiefonds.

  Ontvangen – hoe komt u in aanmerking voor korting?
  De Stichting Cursisten HOVO-VU beoordeelt elke aanvraag voor reductie op een cursusprijs individueel en op basis van financiële bewijsstukken. Als financieel bewijsstuk geldt uitsluitend het IB-biljet of het document met het geregistreerd inkomen over het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdrage gevraagd wordt. Het geregistreerd inkomen kunt u digitaal opvragen door bij de belastingdienst in te loggen met uw DigiD en het betreffende document uit te printen. U kunt dit bewijsstuk ook telefonisch aanvragen (0800-0543). U ontvangt het document na ongeveer een week.

  Stuur uw aanvraag uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus, samen met het bewijsstuk, naar: Stichting Cursisten HOVO-VU t.a.v. mevrouw M. Grubben, Frans van Mierisstraat 130 hs, 1071 SC Amsterdam of per mail naar: mignonnegrubben@gmail.com.

  Daarnaast geeft u zich via de HOVO-website op voor de cursus waar u aan wilt deelnemen (incl. betaaloptie). Als u recht hebt op korting, wordt het verlaagde bedrag in rekening gebracht. Als u niet in aanmerking komt voor korting en wilt afzien van deelname, kunt u direct bij HOVO uw aanmelding kosteloos terugtrekken. Wij verzoeken u dit voorafgaand de start van de cursus te doen.

  Schenken – hoe wordt u donateur?
  Het reductiefonds wordt beheerd door de Stichting Cursisten HOVO-VU. Voor minimaal € 15 per jaar draagt u bij aan de korting die HOVO Amsterdam in mindering brengt op het cursusgeld.

  Als donateur krijgt u korting op de excursies die de Stichting minimaal een keer per jaar organiseert. Eerdere excursies gingen naar de kunstcollectie van het AMC, een architectuurrondvaart in het IJ of een rondleiding in de Hortus Botanicus. U wordt hiervan (per e-mail) op de hoogte gehouden via het bulletin van de Stichting Cursisten HOVO-VU.

  Wilt u donateur worden? Stuur een e-mail met uw gegevens naar dhr. N. Koning (koningn@planet.nl) waarin u laat weten dat u graag €15 per jaar doneert aan de Stichting Cursisten HOVO-VU. U kunt dit ook aangeven in het formulier “gids en/of nieuwsbrief aanvragen”.

  Legaat of erfstelling – hoe kunt u nalaten?
  Mocht u HOVO Amsterdam belastingvrij een gift willen nalaten, dan kunt u dit regelen met een legaat of door HOVO te benoemen als erfgenaam. Met een legaat laat u een vast bedrag na, een vastgesteld gedeelte van uw latenschap of een specifiek bezit, zoals een huis, sieraden of kunst. Wilt u HOVO erfgenaam maken dan wordt de erfenis verdeeld onder alle erfgenamen, waaronder HOVO. De erfstelling wordt in samenspraak met de notaris opgenomen in uw testament.

  NB: u kunt HOVO als erfgenaam/legataris te benoemen maar dan moet in de bepaling zijn opgenomen dat het gaat om HOVO als onderdeel van stichting VU. HOVO-VU is namelijk geen rechtspersoon. U kunt ook Stichting VU benoemen, met daarbij de uitdrukkelijke bepaling dat het erfdeel /het legaat moet worden aangewend voor HOVO-onderwijs (‘oormerken’). Stichting VU heeft een anbi-status, dus hetgeen wordt nagelaten is vrij van heffing.

Meer informatie

Ga naar de pagina Praktische informatie en contact voor informatie over aanmelding, annuleren, MijnHOVO, voorzieningen en bereikbaarheid van de VU campus, en andere praktische zaken.