Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Bestudeer de maatschappelijke impact van religie en theologie

In de vier specialisaties van Theologie en Religiewetenschappen word je voorbereid op een beroep binnen of buiten religieuze instituten. Tegelijkertijd richt elke specialisatie zich op zijn eigen veld.

Ga voor de Nederlandse specialisatie Spiritual Care, of kies een van de Engelstalige specialisaties: Interreligious Studies, Peace, Trauma and Religion of Exploring a Discipline.

De startdatum van deze opleiding is 1 september.

Welke specialisatie kies jij?

Ontdek hieronder de verschillende mogelijkheden binnen de master.

Samenvatting

De Nederlandstalige specialisatie Spiritual Care richt zich op het beroep van geestelijk verzorger als zzp’er, in zorginstellingen, justitie en krijgsmacht. We bekijken dit beroep vanuit verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities. Je wordt uitgenodigd het geleerde vanuit je eigen levensbeschouwing in praktijk te brengen.

De track is multi-religieus. Dat wil zeggen dat studenten vanuit verschillende achtergronden samenkomen in een interreligieus programma: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme en humanisme. Elke student brengt de eigen traditie in en wordt gestimuleerd om het geleerde toe te passen in de eigen geloofsgemeenschap. Je komt elkaar tegen bij theoretische vakken, zoals Hermeneutics, Spiritual Care 1 en 2 en Comparative Ethics. Het keuzevak, de stage, de scriptie en het Master Seminar zijn echter gericht op de eigen levensbeschouwing of religie.

Verschillende specialisaties zijn mogelijk, waarvoor een zendende instantie bestaat:

 • Boeddhistisch
 • Hindoeïstisch
 • Islamitisch
 • Joods
 • Oosterse-Orthodox
 • Remonstrants

Voor degenen die zonder zendende instantie het beroep van Geestelijk Verzorger willen uitoefenen bestaat de specialisatie:

 • Niet institutioneel gebonden

Deze laatste specialisatiegroep blijft dus multireligieus. Wel kun je in deze specialisatie stage en scriptie afstemmen op je eigen levensbeschouwing.

Eerste semester

 • Hermeneutics (Engels) en Spiritual Care 1 (Nederlands) leggen de theoretische basis voor de Geestelijk Verzorger om aan het werk te gaan en de ander te begrijpen in zijn ervaringen met lijden, afhankelijkheid, kwetsbaarheid en sterfelijkheid – in het licht van diens wereldbeeld en geloof.
 • Spiritual Care 2 (Nederlands) richt zich op de persoon van de Geestelijk Verzorger als het meest belangrijke instrument van de zorg: compassie, empathie en eigen ervaringen.
 • Een keuzevak dat aansluit bij de eigen traditie of bij de eigen interesse.
 • Comparative Ethics (Engels) gaat uit van casussen uit de praktijk van de Geestelijke Zorg in brede zin, waarbij interreligieuze groepen advies moeten formuleren of juist moeten reflecteren op de verschillen tussen religieuze en levensbeschouwelijke tradities.

Tweede semester
Het tweede semester is gevuld met de stage (inclusief supervisie en gespreksvaardigheden) en de scriptie. Het Master Seminar zorgt voor de link met het werkveld.

Samenvatting

Globalisatie heeft gezorgd voor een grotere behoefte aan religieuze dialoog op alle gebieden van de samenleving: van politiek en het bedrijfsleven, tot educatie en het dagelijks leven. De toenemende mobiliteit, nieuwe communicatiemiddelen en migrantenstromen hebben de wereld een kleinere plek gemaakt, terwijl de behoefte aan sociale cohesie groter is dan ooit. Deze specialisatie geeft je de kennis en vaardigheden om bruggen te bouwen tussen mensen uit verschillende geloofstradities, en zo bij te dragen aan verbondenheid in de maatschappij. Wil jij dat? Dan is Interreligious Studies de specialisatie voor jou.

Lees meer over de Engelstalige specialisatie Interreligious Studies op de Engelstalige pagina.

Samenvatting

Religie wordt vaak misbruikt om gewelddadige conflicten te veroorzaken. Maar tegelijkertijd is het een van de sterkte ethische en spirituele bronnen om conflicten op te lossen. In dit masterprogramma krijg je de kennis, vaardigheden en inzichten die je nodig hebt in het groeiende onderzoeksveld vrede en conflict.

Lees meer over de Engelstalige specialisatie Peace, Trauma and Religion op de Engelstalige pagina.

Samenvatting

De specialisatie Exploring a Discipline geeft je de kans om je kennis op het gebied van een specifiek onderwerp – of discipline – op het gebied van theologie en religie  te verdiepen. De onderzoekscentra van de faculteit bieden verschillende specialisaties, maar je mag ook zelf een focus kiezen.

Lees meer over de Engelstalige specialisatie Exploring a Discipline op de Engelstalige pagina.

 • Spiritual Care

  Samenvatting

  De Nederlandstalige specialisatie Spiritual Care richt zich op het beroep van geestelijk verzorger als zzp’er, in zorginstellingen, justitie en krijgsmacht. We bekijken dit beroep vanuit verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities. Je wordt uitgenodigd het geleerde vanuit je eigen levensbeschouwing in praktijk te brengen.

  De track is multi-religieus. Dat wil zeggen dat studenten vanuit verschillende achtergronden samenkomen in een interreligieus programma: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme en humanisme. Elke student brengt de eigen traditie in en wordt gestimuleerd om het geleerde toe te passen in de eigen geloofsgemeenschap. Je komt elkaar tegen bij theoretische vakken, zoals Hermeneutics, Spiritual Care 1 en 2 en Comparative Ethics. Het keuzevak, de stage, de scriptie en het Master Seminar zijn echter gericht op de eigen levensbeschouwing of religie.

  Verschillende specialisaties zijn mogelijk, waarvoor een zendende instantie bestaat:

  • Boeddhistisch
  • Hindoeïstisch
  • Islamitisch
  • Joods
  • Oosterse-Orthodox
  • Remonstrants

  Voor degenen die zonder zendende instantie het beroep van Geestelijk Verzorger willen uitoefenen bestaat de specialisatie:

  • Niet institutioneel gebonden

  Deze laatste specialisatiegroep blijft dus multireligieus. Wel kun je in deze specialisatie stage en scriptie afstemmen op je eigen levensbeschouwing.

  Eerste semester

  • Hermeneutics (Engels) en Spiritual Care 1 (Nederlands) leggen de theoretische basis voor de Geestelijk Verzorger om aan het werk te gaan en de ander te begrijpen in zijn ervaringen met lijden, afhankelijkheid, kwetsbaarheid en sterfelijkheid – in het licht van diens wereldbeeld en geloof.
  • Spiritual Care 2 (Nederlands) richt zich op de persoon van de Geestelijk Verzorger als het meest belangrijke instrument van de zorg: compassie, empathie en eigen ervaringen.
  • Een keuzevak dat aansluit bij de eigen traditie of bij de eigen interesse.
  • Comparative Ethics (Engels) gaat uit van casussen uit de praktijk van de Geestelijke Zorg in brede zin, waarbij interreligieuze groepen advies moeten formuleren of juist moeten reflecteren op de verschillen tussen religieuze en levensbeschouwelijke tradities.

  Tweede semester
  Het tweede semester is gevuld met de stage (inclusief supervisie en gespreksvaardigheden) en de scriptie. Het Master Seminar zorgt voor de link met het werkveld.

 • Interreligious Studies

  Samenvatting

  Globalisatie heeft gezorgd voor een grotere behoefte aan religieuze dialoog op alle gebieden van de samenleving: van politiek en het bedrijfsleven, tot educatie en het dagelijks leven. De toenemende mobiliteit, nieuwe communicatiemiddelen en migrantenstromen hebben de wereld een kleinere plek gemaakt, terwijl de behoefte aan sociale cohesie groter is dan ooit. Deze specialisatie geeft je de kennis en vaardigheden om bruggen te bouwen tussen mensen uit verschillende geloofstradities, en zo bij te dragen aan verbondenheid in de maatschappij. Wil jij dat? Dan is Interreligious Studies de specialisatie voor jou.

  Lees meer over de Engelstalige specialisatie Interreligious Studies op de Engelstalige pagina.

 • Peace, Trauma and Religion

  Samenvatting

  Religie wordt vaak misbruikt om gewelddadige conflicten te veroorzaken. Maar tegelijkertijd is het een van de sterkte ethische en spirituele bronnen om conflicten op te lossen. In dit masterprogramma krijg je de kennis, vaardigheden en inzichten die je nodig hebt in het groeiende onderzoeksveld vrede en conflict.

  Lees meer over de Engelstalige specialisatie Peace, Trauma and Religion op de Engelstalige pagina.

 • Exploring a Discipline

  Samenvatting

  De specialisatie Exploring a Discipline geeft je de kans om je kennis op het gebied van een specifiek onderwerp – of discipline – op het gebied van theologie en religie  te verdiepen. De onderzoekscentra van de faculteit bieden verschillende specialisaties, maar je mag ook zelf een focus kiezen.

  Lees meer over de Engelstalige specialisatie Exploring a Discipline op de Engelstalige pagina.

Stage

Binnen elke specialisatie volg je een stage. Deze stage geeft je de kans om je voor te bereiden op de toekomstige praktijk. Je combineert theorie en praktijk, en verbetert je professionele en maatschappelijke vaardigheden. 

Heb je voor de Spiritual Care-specialisatie gekozen, dan is een beroepsstage verplicht. Van februari tot juni loop je stage onder leiding van een mentor in de Geestelijke Zorg in de gezondheidszorg, een justitiële instelling, het leger, een hospice of op een andere plek waar geestelijke zorg gegeven wordt. Begin op tijd met het zoeken van een stageplek of overleg met de coördinator van je specialisatie. Bij deze stage horen 10 sessies supervisie in groepjes van vier studenten onder leiding van een professionele supervisor.

Multireligieuze omgeving

Globalisatie heeft gezorgd voor een samenleving waarin verschillende overtuigingen naast elkaar bestaan. De multireligieuze omgeving van de faculteit biedt een representatie van onze samenleving. Gedurende je studie ga je het gesprek aan met studenten vanuit verschillende religieuze achtergronden en geloofstradities, die ieder op hun eigen manier hun geloof uitdragen. Deze diverse omgeving geeft je de unieke kans om alvast praktijkervaring op te doen die goed van pas komt in een carrière binnen een multireligieuze omgeving.

Verander je toekomst met de studie Theologie en Religiewetenschappen

Verander je toekomst met de studie Theologie en Religiewetenschappen

Na een masteropleiding in Theology and Religious Studies kun je binnen verschillende vakgebieden aan de slag. Bijvoorbeeld als adviseur op het gebied van religie voor een NGO, instituut of bedrijf, waarbij je de samenwerking tussen mensen met verschillende (religieuze) wereldbeelden bevordert. Of als redacteur bij een (religieuze) uitgever of specialist op het snijvlak van religie en recht. Volg je de specialisatie Spiritual Care? Dan word je voorbereid op een carrière als geestelijk verzorger.

Ontdek je toekomstperspectief
Vrouw steekt kaarsjes aan