Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Zonder taal geen communicatie

Heb je interesse in mensen, taal en taalonderwijs? Dan is de studie Taalwetenschappen iets voor jou.

Check of je aan de opleidingseisen voldoet en meld je aan.

Check of je aan de opleidingseisen voldoet en meld je aan

 • Coronavirus: extra informatie toelating

  Normaalgesproken moeten studenten* hun bachelor hebben afgerond voordat zij mogen starten met een master. Maar de coronacrisis zorgt er bij sommige studenten voor dat zij ongewenst studievertraging oplopen. Daarom hanteert de VU voor de doorstroom van bachelor naar (pre)master een ‘zachte knip’. Dit betekent dat je onder bepaalde voorwaarden, tóch vanaf september 2021 kan starten met je (pre)master op de VU. Lees hieronder of je in aanmerking komt voor de zachte knip en hoe je deze aanvraagt.

  Voor de master Taalwetenschappen gelden de volgende voorwaarden:

  • Je hebt ten minste 162 EC van de toelatinggevende wo bacheloropleiding behaald, 216 EC van de toelatinggevende hbo bacheloropleiding of ten minste 80% van het schakel- of premasterprogramma, waaronder in ieder geval je bachelor-scriptie of ander eindwerk.
  • Alle onderwijseenheden van je huidige bacheloropleiding of premasterprogramma moeten alsnog zijn afgerond voor 1 september 2022 of (indien eerder) voordat het masterdiploma wordt behaald. Indien je niet aan deze voorwaarde voldoet, kun je de masteropleiding niet vervolgen en afronden.
  • Je hebt het vak Statistiek behaald voor aanvang van de master.
  • Volg je een schakel- of premasterprogramma? Dan moet je ook het vak Academische vaardigheden / Academic Skills behaald hebben voor aanvang van de master.

  Voor hbo-studenten die instromen via een ingedaald programma geldt als aanvullende eis dat maximaal 6 EC nog open mag staan bij aanvang van de masteropleiding.

  *Voor niet-EER studenten die een bacheloropleiding buiten Nederland moeten afronden gelden bovenstaande aanvullingen niet.

  Bekijk alle voorwaarden in het Addendum behorend bij de Onderwijs en Examenregeling 2021-2022.

  Aanvragen zachte knip
  Voldoe je aan deze voorwaarden of verwacht je hier uiterlijk 31 augustus aan te voldoen? Vraag dan uiterlijk 1 augustus de zachte knip aan. Dit kun je doen door een formulier in te vullen.

  Voldoe je nog niet aan alle voorwaarden, maar verwacht je dit uiterlijk 31 augustus wel te doen?
  Het kan zijn dat je nu nog niet aan alle voorwaarden van de zachte knip voldoet, maar uiterlijk 31 augustus wel. Vraag de zachte knip dan wel nu alvast aan.

  Let op: alle ontbrekende vakken moeten tijdens het collegejaar 2021-2022 alsnog worden afgerond, dus voor 1 september 2022. Dat betekent dat je studielast volgend jaar zwaarder wordt. De ‘zachte knip’ is bedoeld voor studenten die door de coronamaatregelen onvermijdelijke studievertraging hebben ondervonden.

 • Ik heb een Nederlandse wo-bachelor (VU-bachelordiploma, VU-premaster of bachelor bij een andere universiteit)

  Toelatingseisen specialisatie Toegepaste taalwetenschap
  Met een Bachelordiploma CIW (profiel Language Learning and Language Teaching) van de VU heb je automatisch toegang tot het masterprogramma. Met een Bachelordiploma Taalwetenschap van een andere universiteit heb je meestal ook toegang, maar soms moet je eerst nog enkele vakken uit de Bachelor volgen omdat die specifieke voorkennis bevatten voor bepaalde vakken in de master.

 • Ik heb een Nederlandse hbo-bachelor

  Heb je een hbo-diploma Logopedie?
  Dan volg je een speciaal pre-masterprogramma van 27 studiepunten. Als je dit in je tweede of derde hbo-jaar besluit, kun je deze vakken al tijdens je hbo-opleiding volgen. Je volgt deze vakken dan als bijvakstudent aan de VU en je kunt er je vrije ruimte bij je opleiding Logopedie mee vullen. Heb je 30 studiepunten nodig om je vrije ruimte te vullen, dan kun je er vrijwillig een ander vak van 3 studiepunten bij volgen.

  Heb je een PABO-diploma?
  Dan volg je een pre-masterprogramma van 30 studiepunten. Dit staat ongeveer gelijk aan een halftijds studiejaar. In dit jaar krijg je algemeen academisch vormende vakken: academische vaardigheden en methodologie van onderzoek en statistiek. Daarnaast volg je vakken die specifiek voorbereiden op de masterspecialisaties (bijvoorbeeld: NT2 verwerven, Kindertaalverwerving, Dyslexie, Fonetiek). Deze vakken komen uit ons bachelorprogramma en worden allemaal in het Engels gegeven.

  Voor alle anderen geldt dat er individueel gekeken wordt naar de opleiding(en) die iemand heeft gevolgd en de mate waarin iemand al taalkundig onderlegd is op wetenschappelijk niveau. Ook werkervaring kan hierbij een rol spelen. Dit wordt meestal vastgesteld in een intakegesprek.

  Lees meer over het pre-masterprogramma van Taalwetenschappen.

 • Aanmelden met een Nederlands diploma

  Als je je wilt aanmelden en inschrijven voor een masteropleiding aan de VU, dan hangt de te volgen procedure af van welke vooropleiding je hebt. En of je je diploma hebt behaald in Nederland, of in het buitenland.

  Check eerst of je toelaatbaar bent voor deze opleiding en meld je vervolgens aan. Meld je voor 1 juni aan via Studielink.

  Volg deze aanmeldprocedure als je een Nederlandse vooropleiding hebt.

  Wat moet ik doen na mijn aanmelding in Studielink?
  Na aanmelding in Studielink ontvang je binnen twee dagen een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). In VUnet rond je je aanmelding af. Vul de juiste specialisatie in.

  In deze fase dien je de volgende documenten te uploaden:

  • cijferlijst (scan van origineel)
  • vakbeschrijvingen (met name voor de vakken in het vakgebied van de master, en op het gebied van algemene academische vaardigheden)
  • literatuurlijst (de belangrijkste literatuur die gebruikt is voor deze vakken)
  • CV

  Zorg ervoor dat je deze documenten al klaar hebt, wanneer je je aanmelding in VUnet gaat afronden!

  Je verzoek tot toelating tot het masterprogramma wordt vervolgens door de toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen in behandeling genomen. Als de Toelatingscommissie besluit dat je eerst een pre-masterprogramma moet volgen voordat je toelaatbaar bent, krijg je daarover bericht. Als je rechtstreeks toelaatbaar bent tot de opleiding, ontvang je hier bericht over van Studielink.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

Mail je vragen over toelating naar toelating.fgw@vu.nl

Voor vragen over collegegeld, Studielink, VUnet etc. neem contact op met de Centrale Studentenbalie

Heb je andere vragen?

Stuur een mail naar contact@vu.nl

Bel ons op 020-5985000 (op werkdagen van 10.00 tot 16.00)

Of stuur een Whatsappbericht naar +31682548367