Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Zonder taal geen communicatie

Na het afronden van de masteropleiding Taalwetenschappen kan jij uitstekend analytisch denken. Ook beschik jij over de juiste onderzoeksvaardigheden op het gebied van taal en taalsystemen.

Naast deze gemeenschappelijke vaardigheden leer je per afstudeerrichting natuurlijk ook specifieke vaardigheden. Heb je voor de richting Toegepaste taalwetenschap gekozen? Dan kun jij de taalproductie van atypische taalleerders analyseren.

Bovendien weet je deze kennis om te zetten naar de praktijk, zoals door het ontwikkelen van nieuwe lesmethodes.

Wat kun je doen na je Master?

Je gaat werken

Vrijwel alle afgestudeerde taalwetenschappers vinden snel een baan die aansluit bij de opleiding. Een kleine selectie uit mogelijke beroepen:

Toetsontwikkelaar
Docent
Ontwikkelaar van lesmateriaal of begeleidingsmateriaal
Adviseur op het gebied van taalproblemen
Beleidsmedewerker taalbeleid

Je gaat onderzoek doen

Met je masterdiploma Taalwetenschappen op zak, kun je ook aan een academische carrière beginnen. Denk aan:

Onderzoek bij een universiteit of een onderzoeksinstelling (wetenschappelijk of commercieel) naar de taalontwikkeling van bijvoorbeeld volwassen tweedetaalleerders, meertalige kinderen of dyslectische kinderen.
Onderzoek naar het taalonderwijs in een bepaalde regio of bij een bepaald soort school.
Of onderzoek naar het effect van remediërend materiaal voor bijvoorbeeld taalzwakke of anderstalige kinderen.