Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Zonder taal geen communicatie

Na het afronden van de masteropleiding Taalwetenschappen kan jij uitstekend analytisch denken. Ook beschik jij over de juiste onderzoeksvaardigheden op het gebied van taal en taalsystemen.

Naast deze gemeenschappelijke vaardigheden leer je per afstudeerrichting natuurlijk ook specifieke vaardigheden. Heb je voor de richting Toegepaste taalwetenschap gekozen? Dan ben je geschoold in het analyseren van het taalbegrip en de taalproductie van typische en atypische taalleerders. Bovendien weet je deze kennis om te zetten naar de onderwijspraktijk, zoals door het ontwikkelen van nieuwe lesmethodes of taaltoetsen.

Heb je voor een van de Engelstalige specialisaties gekozen? Kijk dan op de Engelstalige pagina’s.

Wat kun je doen na je Master?

Je gaat werken

Vrijwel alle afgestudeerde taalwetenschappers vinden snel een baan die aansluit bij de opleiding. Een selectie uit de banen die onze oud-studenten hebben:

Ontwikkelaar van lesmateriaal
NT2-docent
Docent op de PABO
Docent op hbo Logopedie
(Taal)toetsontwikkelaar
Beleidsmedewerker taalbeleid
Dyslexiecoach
Taaltrainer
Adviseur op het gebied van taalleerproblemen
Onderzoeker of consultant bij een onderzoekbureau
Onderzoeker bij een kennisinstelling voor mensen met een communicatieve beperking

Voor mensen die ook logopedist zijn: klinisch linguïst
Voor mensen die ook leerkracht zijn: intern begeleider

Je gaat onderzoek doen

Met je masterdiploma Taalwetenschappen op zak, kun je ook aan een academische carrière beginnen. Denk hierbij aan promotie-onderzoek bij een universiteit of andere (wetenschappelijke) onderzoeksinstelling, bijvoorbeeld op het gebied van:

- taalontwikkeling van volwassen tweedetaalleerders of taalontwikkeling van kinderen: eentalige kinderen, meertalige kinderen, kinderen met dyslexie, kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of dove/slechthorende kinderen.
- taalonderwijs in een bepaalde regio of binnen een bepaald soort scholen (bijv. speciaal onderwijs)
- het effect van remediërend materiaal voor bijvoorbeeld taalzwakke of anderstalige kinderen.