Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Zonder taal geen communicatie

Taalwetenschappen

Toegepaste Taalwetenschap

Alle drie de specialisaties van de master Taalwetenschappen leiden je op tot een professionele taaldeskundige. Er zijn onderwerpen die bij alle specialisaties aan bod komen, maar er zijn natuurlijk ook verschillen.

Bij de Nederlandstalige specialisatie Toegepaste taalwetenschap houden jij en je studiegenoten je bezig met de analyse van taalleerprocessen bij verschillende doelgroepen. Denk hierbij aan eentalige en meertalige kinderen met een gehoorprobleem of kinderen met dyslexie of een taalontwikkelingsstoornis. Maar ook aan volwassen immigranten die Nederlands als tweede taal (NT2) spreken. Beide groepen zijn atypische taalverwervers. Dit betekent dat ze allemaal hun eigen kenmerken en behoeftes hebben. Die leer jij herkennen en je leert hoe je deze taalverwervingsprocessen positief kunt beïnvloeden. Binnen de afstudeerrichting kies je uit twee specialisaties: Taalstoornissen of NT2.

De specialisatie Text Mining wordt volledig in het Engels gegeven. In deze specialisatie leer je hoe je taalkundige kennis en computersystemen gebruikt om waardevolle informatie uit tekst te halen. De focus ligt hier vooral op grote hoeveelheden data, oftewel big data. Meteen in de eerste cursus leer je te programmeren in Python, zodat je AI-systeem zo kunt aansturen dat die betekenisvolle data uit een berg taalkundige informatie haalt. Om dit te doen, moet het systeem begrijpen hoe die taal werkt. Je leert daarom ook over taalsystemen, zodat je dit aan de computer kunt aanleren. In deze specialisatie leg je de verbinding tussen taalkunde en kunstmatige intelligentie.

Wil je meer informatie over de Engelse specialisaties? Bekijk de Engelse opleidingspagina.

De startdatum van deze opleiding is 1 september.

Studie in cijfers

Welke specialisatie kies jij?

Ontdek hieronder de verschillende mogelijkheden binnen de master.

Samenvatting

Hoe leren kinderen en anderstaligen een taal? Bij de afstudeerrichting Toegepaste Taalwetenschap houd jij je bezig met het verschijnsel taal in al zijn facetten. Zo bestudeer je theoretische én toepaste vraagstukken over taal. Soms bestudeer je literatuur, een andere keer analyseer je bandopnamen met gesproken taal. Je gaat ook de praktijk in, denk bijvoorbeeld aan meedraaien op een school, medisch centrum of uitgeverij. Op deze manier word je een specialist op jouw vakgebied en kom je in aanraking met de werkvloer.


Als student Toegepaste Taalwetenschap verwerf je de benodigde kennis en vaardigheden voor een taalspecialist. Zo ga je bijvoorbeeld cursussen en leermateriaal maken, maar leer je ook hoe je de opbrengst en de kwaliteit van een leermethode kunt meten en verbeteren. Ook leer je kindertaal te analyseren op ontwikkelingssymptomen. Met behulp van deze kennis kan je een advies geven over de begeleiding van kinderen met taalleerproblemen.

Kies uit twee richtingen

De afstudeerrichting Toegepaste taalwetenschap heeft twee specialisaties: Nederlands als tweede taal en Taalstoornissen. Er zijn 2 gezamenlijke vakken en in beide richtingen schrijf je een masterscriptie. 

Vakken

Kijk voor een volledig vakkenoverzicht in de studiegids.

Samenvatting

Bestudeer taalkundige diversiteit en taal in zijn culturele context

De specialisatie Language Description and Comparative Linguistics wordt volledig in het Engels gegeven. Tijdens deze specialisatie leer je taalsystemen te begrijpen, onderzoek je de typologische kernmerken van talen en op welke manier je talen kunt indelen in taalfamilies. Daarnaast krijg je inzicht in de verschillen en de overeenkomsten tussen talen. Met deze vaardigheden kun je onbeschreven talen bestuderen en beschrijven.

Tijdens deze specialisatie hou je je bezig met het ontwikkelen van:

 • kennis van de huidige ontwikkelingen op het gebied van typologische, beschrijvende en antropologische taalwetenschappen
 • de vaardigheid om kritisch te reflecteren op wetenschappelijke publicaties in dit vakgebied
 • de vaardigheden om taalkundig onderzoek te doen in het veld en in een crossculturele taalkundige consultancy-omgeving
 • het vermogen om de resultaten van je onderzoek helder en systematisch te communiceren richting je medetaalwetenschappers en richting het algemene publiek
 • de vaardigheid om een referentiegrammatica van een ondergedocumenteerde taal vast te leggen volgens de internationale normen van de beschrijvende en documenterende taalkunde

Ook kun je in beide semesters kiezen voor keuzevakken of werkgroepen. Daarnaast schrijf je in het tweede semester je masterscriptie, onder begeleiding van een lid van ons wetenschappelijk personeel.

Vakken

Vind een overzicht van het studieprogramma in onze studiegids.

Samenvatting

Om nuttige informatie te verkrijgen uit zeer grote hoeveelheden tekst moet je weten waarnaar je op zoek bent en hoe je dit kunt vinden. Met de specialisatie Text Mining van de masteropleiding Taalwetenschap leer je hoe je tekst kunt ‘minen’ (delven) door kunstmatige-intelligentietechnieken toe te passen.

Wat is text mining?

Nog nooit eerder was er zoveel digitale informatie beschikbaar als op dit moment. Maar hoe kunnen we deze beschikbare informatie inzetten ten gunste van de maatschappij?  Door kunstmatige-intelligentietechnieken toe te passen kun je een computer leren zeer grote hoeveelheden tekstuele gegevens te doorzoeken om informatie te vinden of koppelingen te maken waarvan wetenschappers en besluitvormers tot nu toe alleen maar konden dromen. Bijvoorbeeld:

 • ontelbare medische verslagen en wetenschappelijke artikelen over specifieke symptomen bevatten informatie die kan zorgen voor betere behandelingen en zelfs het genezen van bepaalde ziekten
 • een analyse van de zeer grote hoeveelheid aan documenten over economisch beleid en het effect van dit beleid kan leiden tot betere besluitvorming en sterkere economieën
 • de meningen van miljoenen mensen over allerhande onderwerpen zijn beschikbaar op social media. Deze kunnen ons helpen om kwesties te begrijpen zoals de manier waarop propaganda en desinformatie worden verspreid, hoe taal zich ontwikkelt en zelfs hoe mensen omgaan met hun angsten
 • historische archieven en bibliotheken met boeken van de afgelopen eeuwen zijn nu digitaal beschikbaar en het onderzoeken van deze bronnen met behulp van nieuwe technieken kan zorgen voor beter inzicht in de geschiedenis en in religie

Toepasbaar op allerlei kennisgebieden

Hoewel text mining in de basis thuishoort binnen de taalwetenschappen, de informatica en kunstmatige intelligentie, is dit een extreem relevante ontwikkeling voor nagenoeg alle kennisgebieden. Daarom is deze opleiding open voor afstudeerders van bijna iedere academische discipline. Als afstudeerder met kennis van jouw vakgebied weet je naar welke informatie je binnen jouw discipline op zoek kan gaan. Met de masterspecialisatie Text Mining word je een pionier op het gebied van het analyseren van grote hoeveelheden gegevens (‘big data’) met gebruik van kunstmatige-intelligentietechnieken. Jij brengt je gespecialiseerde kennis mee, wij leren jou welke hulpmiddelen en technieken je kunt gebruiken voor het inzetten van big data om je vakgebied verder te brengen.

Opbouw van de opleiding

In de eerste periode krijg je de basis van de taalwetenschap aangeboden en leer je in Python programmeren voor tekstanalyse.

In de tweede periode verdiep je je kennis en vaardigheden en leer je hoe je taal kunt beschouwen als gegevens, en hoe je methoden en hulpmiddelen kunt inzetten voor het verwerken van taal tijdens het vak NLP Foundations.

In periode 3 en 4 ga je daadwerkelijk met text mining aan de slag. Bij Applied Text Mining doe je praktische ervaring op door het bouwen van een ‘reading machine’. Tijdens Text Mining in Domains pas je je nieuw verworven kennis toe binnen jouw professionele domein. Je volgt daarnaast een vak genaamd Machine Learning, dat is gericht op het werken met taal.

De masterscriptie

In de laatste twee perioden schrijf je je masterscriptie, indien mogelijk op basis van een stage in de taalsector. We organiseren ieder jaar een bijeenkomst waarbij instellingen en bedrijven naar ons toe komen om kennis te maken met onze studenten en de stagemogelijkheden te bespreken. Bekijk hieronder het opleidingsprogramma van 2023.

Vakken

Je vindt alle vakken ook in onze studiegids

 • Toegepaste Taalwetenschap

  Samenvatting

  Hoe leren kinderen en anderstaligen een taal? Bij de afstudeerrichting Toegepaste Taalwetenschap houd jij je bezig met het verschijnsel taal in al zijn facetten. Zo bestudeer je theoretische én toepaste vraagstukken over taal. Soms bestudeer je literatuur, een andere keer analyseer je bandopnamen met gesproken taal. Je gaat ook de praktijk in, denk bijvoorbeeld aan meedraaien op een school, medisch centrum of uitgeverij. Op deze manier word je een specialist op jouw vakgebied en kom je in aanraking met de werkvloer.


  Als student Toegepaste Taalwetenschap verwerf je de benodigde kennis en vaardigheden voor een taalspecialist. Zo ga je bijvoorbeeld cursussen en leermateriaal maken, maar leer je ook hoe je de opbrengst en de kwaliteit van een leermethode kunt meten en verbeteren. Ook leer je kindertaal te analyseren op ontwikkelingssymptomen. Met behulp van deze kennis kan je een advies geven over de begeleiding van kinderen met taalleerproblemen.

  Kies uit twee richtingen

  De afstudeerrichting Toegepaste taalwetenschap heeft twee specialisaties: Nederlands als tweede taal en Taalstoornissen. Er zijn 2 gezamenlijke vakken en in beide richtingen schrijf je een masterscriptie. 

  Vakken

  Kijk voor een volledig vakkenoverzicht in de studiegids.

 • Language Description and Comparative Linguistics

  Samenvatting

  Bestudeer taalkundige diversiteit en taal in zijn culturele context

  De specialisatie Language Description and Comparative Linguistics wordt volledig in het Engels gegeven. Tijdens deze specialisatie leer je taalsystemen te begrijpen, onderzoek je de typologische kernmerken van talen en op welke manier je talen kunt indelen in taalfamilies. Daarnaast krijg je inzicht in de verschillen en de overeenkomsten tussen talen. Met deze vaardigheden kun je onbeschreven talen bestuderen en beschrijven.

  Tijdens deze specialisatie hou je je bezig met het ontwikkelen van:

  • kennis van de huidige ontwikkelingen op het gebied van typologische, beschrijvende en antropologische taalwetenschappen
  • de vaardigheid om kritisch te reflecteren op wetenschappelijke publicaties in dit vakgebied
  • de vaardigheden om taalkundig onderzoek te doen in het veld en in een crossculturele taalkundige consultancy-omgeving
  • het vermogen om de resultaten van je onderzoek helder en systematisch te communiceren richting je medetaalwetenschappers en richting het algemene publiek
  • de vaardigheid om een referentiegrammatica van een ondergedocumenteerde taal vast te leggen volgens de internationale normen van de beschrijvende en documenterende taalkunde

  Ook kun je in beide semesters kiezen voor keuzevakken of werkgroepen. Daarnaast schrijf je in het tweede semester je masterscriptie, onder begeleiding van een lid van ons wetenschappelijk personeel.

  Vakken

  Vind een overzicht van het studieprogramma in onze studiegids.

 • Text Mining

  Samenvatting

  Om nuttige informatie te verkrijgen uit zeer grote hoeveelheden tekst moet je weten waarnaar je op zoek bent en hoe je dit kunt vinden. Met de specialisatie Text Mining van de masteropleiding Taalwetenschap leer je hoe je tekst kunt ‘minen’ (delven) door kunstmatige-intelligentietechnieken toe te passen.

  Wat is text mining?

  Nog nooit eerder was er zoveel digitale informatie beschikbaar als op dit moment. Maar hoe kunnen we deze beschikbare informatie inzetten ten gunste van de maatschappij?  Door kunstmatige-intelligentietechnieken toe te passen kun je een computer leren zeer grote hoeveelheden tekstuele gegevens te doorzoeken om informatie te vinden of koppelingen te maken waarvan wetenschappers en besluitvormers tot nu toe alleen maar konden dromen. Bijvoorbeeld:

  • ontelbare medische verslagen en wetenschappelijke artikelen over specifieke symptomen bevatten informatie die kan zorgen voor betere behandelingen en zelfs het genezen van bepaalde ziekten
  • een analyse van de zeer grote hoeveelheid aan documenten over economisch beleid en het effect van dit beleid kan leiden tot betere besluitvorming en sterkere economieën
  • de meningen van miljoenen mensen over allerhande onderwerpen zijn beschikbaar op social media. Deze kunnen ons helpen om kwesties te begrijpen zoals de manier waarop propaganda en desinformatie worden verspreid, hoe taal zich ontwikkelt en zelfs hoe mensen omgaan met hun angsten
  • historische archieven en bibliotheken met boeken van de afgelopen eeuwen zijn nu digitaal beschikbaar en het onderzoeken van deze bronnen met behulp van nieuwe technieken kan zorgen voor beter inzicht in de geschiedenis en in religie

  Toepasbaar op allerlei kennisgebieden

  Hoewel text mining in de basis thuishoort binnen de taalwetenschappen, de informatica en kunstmatige intelligentie, is dit een extreem relevante ontwikkeling voor nagenoeg alle kennisgebieden. Daarom is deze opleiding open voor afstudeerders van bijna iedere academische discipline. Als afstudeerder met kennis van jouw vakgebied weet je naar welke informatie je binnen jouw discipline op zoek kan gaan. Met de masterspecialisatie Text Mining word je een pionier op het gebied van het analyseren van grote hoeveelheden gegevens (‘big data’) met gebruik van kunstmatige-intelligentietechnieken. Jij brengt je gespecialiseerde kennis mee, wij leren jou welke hulpmiddelen en technieken je kunt gebruiken voor het inzetten van big data om je vakgebied verder te brengen.

  Opbouw van de opleiding

  In de eerste periode krijg je de basis van de taalwetenschap aangeboden en leer je in Python programmeren voor tekstanalyse.

  In de tweede periode verdiep je je kennis en vaardigheden en leer je hoe je taal kunt beschouwen als gegevens, en hoe je methoden en hulpmiddelen kunt inzetten voor het verwerken van taal tijdens het vak NLP Foundations.

  In periode 3 en 4 ga je daadwerkelijk met text mining aan de slag. Bij Applied Text Mining doe je praktische ervaring op door het bouwen van een ‘reading machine’. Tijdens Text Mining in Domains pas je je nieuw verworven kennis toe binnen jouw professionele domein. Je volgt daarnaast een vak genaamd Machine Learning, dat is gericht op het werken met taal.

  De masterscriptie

  In de laatste twee perioden schrijf je je masterscriptie, indien mogelijk op basis van een stage in de taalsector. We organiseren ieder jaar een bijeenkomst waarbij instellingen en bedrijven naar ons toe komen om kennis te maken met onze studenten en de stagemogelijkheden te bespreken. Bekijk hieronder het opleidingsprogramma van 2023.

  Vakken

  Je vindt alle vakken ook in onze studiegids

Verander je toekomst met de studie Taalwetenschappen

Verander je toekomst met de studie Taalwetenschappen

Na de het afronden van de master Taalwetenschappen kun je in veel werkvelden terecht. Dit hangt ook af van de afstudeerrichting waarin jij je hebt gespecialiseerd. Ga bijvoorbeeld aan de slag als wetenschappelijk onderzoeker bij een universiteit of een organisatie die bedreigde talen beschermt. Of als ontwikkelaar van lesmateriaal bij een educatieve uitgeverij, ontwikkelaar van taaltoetsen bij een toetsinstituut. Maar je kunt ook gaan werken als big data-analist in het bedrijfsleven.

Ontdek je toekomstperspectief
Jongen en meisje dragen een koptelefoon en voeren een gesprek door een microfoon

Wil je meer informatie?

Inhoudelijke vragen:

Neem contact op met dr. P. (Petra) Bos via phf.bos@vu.nl voor vragen over Toegepaste Taalwetenschap
Neem contact op met dr. A.C.J. (Antoinette) Schapper via a.c.j.schapper@vu.nl voor vragen over Language Description and Comparative Linguistics
Neem contact op met dr. H.D. (Hennie) van der Vliet via h.d.vander.vliet@vu.nl voor vragen over Text Mining

Andere vragen:

Mail dan naar: Studentenbalie@vu.nl