Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verwonder je over het menselijk bewegen

Human Movement Sciences (premaster)

Een premasterprogramma bestaat uit een aantal cursussen uit de Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen. De samenstelling van het programma is afhankelijk van je vooropleiding en van welke specialisatie je wilt doen in de master.

Standaard premasterprogramma

Studenten met een relevant HBO- of WO-bachelordiploma kunnen het standaard premasterprogramma de afstand tot de (research) master Human Movement Sciences overbruggen. Relevante opleidingen die in aanmerking komen voor het standaard premasterprogramma zijn onder andere:

HBO

  • Bewegingstechnologie
  • Fysiotherapie
  • Lichamelijke opvoeding (ALO)
  • Oefentherapie
  • Ergotherapie

WO

 • Geneeskunde 
 • Gezondheid en Leven + minor Sport, Bewegen en Gezondheid

Het standaard premasterprogramma biedt toegang tot álle mastertracks en omvat de volgende cursussen:
Wiskunde - periode 2
Verwerken van digitale signalen – periode 3
Biomechanica – periode 4 + 5
Statistiek – periode 5
Meten van Fysische grootheden – periode 4 + 5

Bekijk de studiegids voor meer informatie over de cursussen. 

Sportpsychologie premasterprogramma

Voor studenten die zeker weten dat zij de Sport Psychology track willen volgen tijdens de Master is het Sportpsychologie premasterprogramma samengesteld:
Sportpsychologie – periode 1
Wiskunde- periode 2
Verwerken van digitale signalen – periode 3
Biomechanica – periode 4+5
Statistiek – periode 5

Bekijk de studiegids voor meer informatie over de cursussen.

Toelaatbaarheid tot de (research) master
Na succesvolle afronding van het standaard premasterprogramma ben je toelaatbaar tot álle tracks binnen de master Human Movement Sciences in het aansluitende studiejaar. Wanneer je ervoor kiest om het Sportpsychologie premasterprogramma te volgen ben je alléén tot de Sport psychology mastertrack toelaatbaar. Tenzij je er absoluut zeker van bent dat je de Sport psychology mastertrack wilt volgen, raden wij je aan om het standaardprogramma te volgen zodat je alle opties open kunt houden.

Ander hbo-bachelordiploma
Voor studenten met een ander HBO- of WO-bachelordiploma geldt dat afhankelijk van je vooropleiding wordt bepaald of je tot het premasterprogramma kunt worden toegelaten. Indien je toelaatbaar bent,  kan de commissie bepalen dat jouw premasterpakket afwijkt van het standaardprogramma. Waarschijnlijk zijn er dan extra cursussen nodig om deficiënties weg te werken (anatomie, fysiologie en/of psychologie) of mogelijk hoef je een vak niet te volgen, omdat je tijdens je vooropleiding een equivalent vak hebt behaald.

Voor studenten met de volgende relevante vooropleidingen wordt doorgaans een aangepast pakket bepaald dat afwijkt van het standaardprogramma:

HBO

  • Sport, Management en Ondernemen
  • Sport, Gezondheid en Management
  • Sport en Bewegingseducatie
  • Sportkunde
  • Verpleegkunde

WO

  • Biomedische Wetenschappen
  • Gezondheidswetenschappen
  • Farmacie
  • Psychologie
  • Psychobiologie
  • Werktuigbouwkunde (Mechanical Engineering)

Studenten met een ander relevant HBO- of WO-bachelordiploma kunnen een toelatingsverzoek indienen. De toelatingscommissie zal beoordelen of je toelaatbaar bent en welke premasterprogramma op jou van toepassing is (zie kopje Toelating).