Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Ontdek hoe design onze wereld vormt

Kunst- & Cultuurwetenschappen: Design Cultures

Tijdens de specialisatie Design Cultures ontwikkel je oog voor allerlei soorten ontwerp. Daarnaast verkrijg je professionele vaardigheden, zoals kritisch denken, het doen van onderzoek, presenteren en schrijfvaardigheden.

Je doet onderzoeksvaardigheden op en leert om diepgaande inhoudelijke content te creëren voor museumteksten, artikelen, video’s en podcasts. Je krijgt bovendien toegang tot de professionele netwerken waarin veel van onze alumni zich bevinden.

Als je bent afgestudeerd ben je gekwalificeerd om aan het werk te gaan als editor bij verschillende vormen van media, docent, academisch onderzoeker, journalist, curator van tentoonstellingen of in de ontwerpsector.

Alternatieve benaderingen

Onze opleiding is de eerste postdoctorale opleiding over ontwerp binnen een faculteit Geesteswetenschappen en biedt een interactief programma met zusteropleidingen in kunst, architectuur, media en geschiedenis.

Je gaat alles te weten komen over het identificeren en analyseren van raakvlakken binnen en tussen verschillende ontwerpdisciplines in een bredere maatschappelijke, economische en materiële context. Daarnaast breng je de theorie in praktijk als schrijver en als onderzoeker, en tijdens je stage bij een culturele instelling.

Je krijgt veel mogelijkheden om je persoonlijke interesses verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van mode, industrieel ontwerp of grafisch ontwerp. De specialisatie Design Cultures geeft je meer inzicht in de ontwikkelingen in de 20e en 21e eeuw op het gebied van ontwerp – als praktijk, product, discussieonderwerp en cultureel fenomeen.

Colleges van deskundige docenten

Onze wetenschappelijke medewerkers vormen een internationaal team van gerenommeerde onderzoekers die actief bijdragen aan het academisch ontwerponderwijs. Zij publiceren regelmatig artikelen, zijn aanwezig op congressen en zijn toonaangevende personen binnen hun eigen onderzoeksgebied. Onze mensen zijn actief binnen talloze lokale, nationale en internationale netwerken.

Amsterdam

Studeren in de stad Amsterdam is een unieke ervaring. De stedelijke setting en het multiculturele gedachtegoed van de inwoners van de stad, in combinatie met de energie van een florerende culturele stad, geven je opleiding een speciale extra dimensie.

Culturele samenwerking

De mogelijkheden voor samenwerkingen tussen de ontwerpsector, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties in Amsterdam zijn eindeloos. Dankzij onze uiteenlopende academische vakken kun je de dimensies van deze verschillende contexten onderzoeken en ze op unieke en interessante manieren combineren.

1e jaar

Opleiding

De opleiding bestaat uit vijf kernvakken (30 EC) en een masterscriptie (18 EC). Daarnaast kun je besluiten keuzevakken te volgen of een stage te lopen (12 EC).

Hieronder vind je de verplichte vakken. De andere vakken vind je in de studiegids.

Vakken

  • Master Thesis Design Cultures
  • Trending Topics Arts and Culture
  • Design, Culture and Society
  • Methods of Design Analysis: The Meanings of Design
  • Design in Words: Criticism, Writing and Theory
  • The Arts and Crafts of Dutch Design

Het studieprogramma vind je in onze studiegids.

Keuzevakken of een stage

Je kunt je opleiding afstemmen op je eigen specifieke interesses door verschillende vakken te kiezen uit een breed palet aan interdisciplinaire keuzevakken op het gebied van beeldende kunst, architectuur, literatuur of geschiedenis.

Je kunt ook kiezen om professionele ervaring op te doen door een onderzoeksstage te volgen op het gebied van ontwerpen. Dat wil zeggen dat het belangrijkste aandachtspunt van de stage moet zijn dat je een onderzoeksvraag beantwoordt die relevant is voor de organisatie waarbinnen je aan de slag gaat. Je dient zelf een passende stageplek te vinden, in lijn met je eigen interesses. Het proces om een stageplek te vinden kost tijd, dus we raden je aan om voordat je met de opleiding begint al voorstellen in te dienen bij organisaties die je op het oog hebt.

Onze studenten hebben bij verschillende soorten organisaties stages gelopen, bijvoorbeeld:

De masterscriptie

De opleiding eindigt met het schrijven van je masterscriptie. Hiermee krijg je de mogelijkheid om je onderzoeksvaardigheden, je competentie als kritische denker, en de mate waarin je in staat bent om op een systematische manier informatie te verzamelen, te selecteren en te interpreteren te laten zien. Daarnaast verwerf je met deze scriptie de vaardigheden die nodig zijn om een casus op een onafhankelijke, objectieve en ethische manier te beargumenteren. In januari lever je het plan voor je scriptie in, en in februari en in mei geef je twee voor publiek toegankelijke presentaties over je scriptie.

Het onderwerp van je scriptie stel je vast in overleg met je scriptiebegeleider. Onze alumni schreven scripties over duurzame mode, luxe auto’s, ontwerptentoonstellingen, ontwerpen voor een gezonde levensstijl, het grafisch ontwerp van politieke campagnes en culturele toe-eigening in mode.