Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Bestudeer en ontrafel het geloof

Ontdek de unieke combinatie van academische protestantse theologiebeoefening in een oecumenische omgeving. Ervaar de persoonlijke vorming die je opdoet in dialoog met gelijkgestemden en andersdenkenden.

De bacheloropleiding Theologie is thematisch ingedeeld en de vakken hebben een link met actuele, maatschappelijke vraagstukken. Deze opzet sluit aan bij ontwikkelingen in onderzoek, onderwijs en samenleving. Vragen die je jezelf voortdurend stelt zijn: wat betekent dit voor de samenleving? Wat betekent dit voor de oecumenische gemeenschap? Wat betekent dit eigenlijk voor mijzelf?

Thema’s als diversiteit, macht en gender komen uitgebreid aan de orde. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan exegese, kerkgeschiedenis en liturgie. Steeds vaker is de kerk an sich niet meer de vanzelfsprekende plek waar samenkomsten gevierd worden. Daarom is er aandacht voor pioniersplekken waar diensten in buurtcentra, cafés, ziekenhuizen en gevangenissen een voorbeeld van zijn. Elk semester heeft een eigen thema waar vanuit de protestantse traditie grondig beschouwend of juist vanuit een breder perspectief wordt gekeken. Voorbij de etiketten ligt de uitdaging. Je hebt veel vrijheid bij het samenstellen van je vakkenpakket. In dialoog met elkaar worden vraagstukken ontrafeld en ontwikkel je je op een manier die het beste bij jou past. Of het nu gaat om gesprekstechnieken, het uitwerken en organiseren van een excursie of het schrijven van je eindscriptie; ontwikkelen doe je samen. Docenten en studenten inspireren elkaar. Theologie aan de VU en PThU ‘doe’ je niet, dat bén je.
Je kunt de studie in voltijd en deeltijd volgen. Wat past jou het beste? 

De startdatum van deze opleiding is 1 september.

Studie in cijfers

Kies een afstudeerrichting

Theologie - Klassiek

Theologie reflecteert op de verschijningsvormen van de christelijke traditie en brengt die met elkaar in gesprek. Je leest en analyseert de teksten uit de Bijbel en bekijkt wat dit betekent voor de samenleving vanuit een kerkelijke én maatschappelijk context. Je leert je eigen traditie steeds beter te verstaan en weet welke andere tradities er binnen de Nederlandse samenleving zijn. In de variant ‘Theologie - Klassiek’ leer je de talen Grieks en Hebreeuws, zodat je de Bijbel in deze grondtalen kunt lezen. Deze afstudeerrichting bestaat uit 24 Nederlandstalige cursussen en 1 Engelstalige cursus.

Theologie - Geloof en samenleving

Theologie reflecteert op de verschijningsvormen van de christelijke traditie en brengt die met elkaar in gesprek. Je leest en analyseert de teksten uit de Bijbel en bekijkt wat dit betekent voor de samenleving vanuit een kerkelijke én maatschappelijk context. Je leert je eigen traditie steeds beter te verstaan en weet welke andere tradities er binnen de Nederlandse samenleving zijn. In de variant ‘Theologie - Geloof en samenleving’ volg je naast theologische ook een aantal religiewetenschappelijke vakken zodat je het christendom kunt plaatsen in de moderne, ook in religieus opzicht, veelkleurige samenleving. Deze afstudeerrichting bestaat uit 16 Nederlandstalige en 9 Engelstalige cursussen.

Verander je toekomst met de studie Theologie

Verander je toekomst met de studie Theologie

Na de bacheloropleiding kun je je specialiseren door een masteropleiding te volgen. De masters aan de VU of PThU sluiten perfect aan. Kies je liever voor een baan, dan kun je denken aan functies als geestelijk verzorger, junior-onderzoeker, beleidsmedewerker of journalist.

Ontdek je toekomstperspectief
Student op de VU campus met andere studenten op de achtergrond