Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Vier uitmuntende VU-wetenschappers tot hoogleraar benoemd

26 juni 2023
Het College van Bestuur benoemt per 1 september 2023 Fleur Deken, Rik Peels, Jeroen de Ridder en Barbara Regeer tot hoogleraar op de University Research Chair.

Met het URC- programma erkent de Vrije Universiteit Amsterdam excellente academici die worden gezien als opkomende leiders in hun vakgebied.. De VU feliciteert de vier aankomende hoogleraren. Rector magnificus Jeroen Geurts: “Ik ben heel trots dat we deze uitmuntende wetenschappers kunnen benoemen tot hoogleraar. Zij doen alle vier baanbrekend onderzoek met oog voor het bevorderen van de samenwerking tussen wetenschap en praktijk en het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Met hun interdisciplinaire aanpak van onderzoek en onderwijs die past bij de lange termijn academische ambitie en onderzoekvisie zijn zij belangrijke ambassadeurs voor de VU. Ik wens hen veel succes met hun hoogleraarschap.“

Fleur Deken
Fleur Deken wordt benoemd tot hoogleraar Strategie, Technologie & Innovatie. Deken gaat zich op de leerstoel richten op strategische samenwerkingen om technologische innovaties te ontwikkelen. In haar onderzoek staat de wisselwerking tussen sociale processen en technische ontwerpprocessen centraal. Zij onderzoekt hoe partijen effectief kunnen samenwerken aan innovaties voor een betere wereld, zoals oplossingen om thuis complexe zorg te verlenen en de energietransitie.
Lees verder

Rik Peels
Rik Peels wordt benoemd tot hoogleraar Analytische en interdisciplinaire godsdienstfilosofie en gaat daarvoor concepten, theorieën, onderscheidingen en argumenten uit de analytische filosofie en theologie gebruiken om empirische debatten over religieuze en levensbeschouwelijke kwesties verder te helpen.
Lees verder

Jeroen de Ridder
Jeroen de Ridder wordt benoemd tot hoogleraar Politieke epistemologie. Hij onderzoekt de filosofie van kennis in de samenleving (politieke epistemologie). Vragen over betrouwbare informatie en kennis zijn actueel. Hoe kunnen onze democratische instituties slimmer worden door bijvoorbeeld nog beter gebruik maken van de ervaringen en inzichten van zowel burgers als experts? Hoe kan de integriteit en betrouwbaarheid van wetenschap verbeterd worden? En wat is desinformatie en op wat voor manieren wordt informatie als wapen misbruikt om kennis te ondermijnen en verwarring te zaaien?
Lees verder

Barbara Regeer
Barbara Regeer wordt benoemd tot hoogleraar Transdisciplinair Onderzoek voor Bedoelinggerichte Transformatie in Gezondheid en Ecologische Duurzaamheid. Zij wil  transdisciplinaire onderzoekspraktijken die bijdragen aan de gewenste veranderingen beter begrijpen en versterken. Regeer richt zich op verschillende domeinen, zoals stedelijke voedselsystemen, geestelijke gezondheidszorg, klimaatverandering en jeugdbescherming. Zij doet dit onder andere door middel van pionierend onderzoek rond 'betekenisvolle metingen' die professionals helpen om te leren, reflecteren en betekenisvol te handelen. Op die manier draagt deze leerstoel bij aan innovatieve monitoring- en verantwoordingspraktijken die transformatie bevorderen en verankeren.
Lees verder

Neem contact op met Persvoorlichting VU

06 25763092