Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Jeroen de Ridder benoemd tot URC-hoogleraar

26 juni 2023
Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam benoemt per 1 september 2023 filosoof Jeroen de Ridder tot hoogleraar Politieke epistemologie aan de Faculteit Geesteswetenschappen op een University Research Chair (URC).

Met het URC- programma erkent de Vrije Universiteit Amsterdam uitmuntende wetenschappers die worden beschouwd als aankomend leiders in hun vakgebied. De VU feliciteert Jeroen de Ridder en is erg blij met zijn benoeming op de University Research Chair.

Kennis in de samenleving
De leerstoel van De Ridder draait om de filosofie van kennis in de samenleving; of, met een filosofenterm, politieke epistemologie. Vragen over betrouwbare informatie en kennis spelen overal. Hoe kunnen onze democratische instituties slimmer worden door bijvoorbeeld nog beter gebruik maken van de ervaringen en inzichten van zowel burgers als experts? Hoe kan de integriteit en betrouwbaarheid van wetenschap verbeterd worden? En, minstens zo belangrijk, wat is desinformatie en op wat voor manieren wordt informatie als wapen misbruikt om kennis te ondermijnen en verwarring te zaaien? De Ridder: “De epistemologie, oftewel kennisleer, is de laatste jaren uit de ivoren toren gekomen en richt zich veel meer dan vroeger op maatschappelijk urgente kwesties: kennis en beleid, polarisatie, desinformatie, onderzoeksintegriteit en open science. Interdisciplinair werken wordt daardoor ook steeds meer de norm. Dat maakt het onderzoek niet altijd makkelijker, maar wel leuker en relevanter!”

‘Translationele filosofie’
De leerstoel is ingebed bij de Afdeling Filosofie van de Faculteit Geesteswetenschappen en het Abraham Kuyper Center for Science and the Big Questions. Het filosofie-onderzoek daar is maatschappelijk betrokken en raakt aan de VU-profielthema’s Connected World en Governance for Society. De Ridder: “Ik geloof dat filosofische uitgangspunten en waarden in de wetenschap en daarbuiten echt verschil maken. Dat sluit aan bij het gedachtegoed van Abraham Kuyper, de oprichter van de VU. Mijn ideaal is dan ook om ‘translationele filosofie’ te doen: fundamentele filosofische discussies verwerken en vruchtbaar maken voor de praktijk van alledag. Dat willen we ook proberen in een nieuw centrum voor Research Integrity and Open Science (RIOS), dat ik samen met Mariëtte van den Hoven van Amsterdam UMC aan het opstarten ben.”

Loopbaan
De Ridder promoveerde in 2007 aan de TU Delft in de wetenschapsfilosofie. In 2010 kreeg hij een Veni-beurs van NWO voor een project over de commercialisering van wetenschap en in 2015 een Vidi voor onderzoek naar hoe democratie wijzer kan worden. Samen met anderen ontving hij ook een drietal omvangrijke subsidies van de Templeton World Charity Foundation voor onderzoek naar sciëntisme en de grenzen van wetenschappelijke kennis, de verantwoordelijkheden van de universiteit, en wetenschappelijke vooruitgang. In 2019 werd hij bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Van 2017 tot 2022 was hij lid van De Jonge Akademie van de KNAW en van 2020 tot 2022 ook voorzitter ervan. Sinds 2022 is hij bestuurslid van het Domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen van NWO.