Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Filosofie

Filosofie is een rijk vak, dat alle domeinen van wereld, denken en samenleving kritisch onderzoekt. Dat is terug te zien in de samenstelling van de afdeling Filosofie aan de VU.

We zijn met ruim 40 wetenschappers en ongeveer 40 promovendi en buitenpromovendi. De kracht van de afdeling zit in de kleinschaligheid van het onderwijs, de combinatie van brede expertise en wetenschappelijke specialisaties en de grote internationale oriëntatie. De afdeling hecht ook veel waarde aan de bijdrage van de filosofie aan maatschappelijke vraagstukken. Zij ziet ook een grote rol weggelegd voor filosofie in het reflecteren op de aard en rol van de wetenschap in de huidige samenleving.

Maatschappelijke betrokkenheid en samenwerking

De afdeling Filosofie werkt samen met academische, maatschappelijke en zakelijke partners:

Medewerkers

Ben je benieuwd wie er op de afdeling Filosofie werkzaam zijn? Bekijk dan het medewerkersoverzicht

Onderwijs

De afdeling Filosofie verzorgt de bacheloropleiding Filosofie en verschillende masteropleidingen. 

Lees meer over onderwijs

Onderzoek

Ons filosofisch onderzoek valt ruwweg uiteen in de traditionele driesprong historisch – theoretisch – praktisch. Tussen die drie domeinen vindt veel kruisbestuiving plaats.

Lees meer over onderzoek