Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

30 miljoen euro voor onderzoek naar sociale cohesie

24 mei 2024
Het SOCION-consortium, waarin sociale- en geesteswetenschappers van vijf verschillende kennisinstellingen, waaronder de Vrije Universiteit Amsterdam, onderzoek doen naar sociale cohesie, heeft een NWO Summit Grant van 30 miljoen euro ontvangen.

Hoofdaanvrager socioloog Rafael Wittek van de Rijksuniversiteit Groningen: ‘Het weefsel van de samenleving staat onder druk. Oude vormen van sociale samenhang worden steeds minder effectief. Dankzij de subsidie kunnen we op een nieuwe manier, samen met maatschappelijke partijen, beter begrijpen hoe sociale samenhang in deze uitdagende tijden bereikt kan worden.’

Vanuit de VU zijn hoogleraar morele en politieke filosofie  Martin van Hees, filosoof Justin Bernstein, en morele en politieke filosoof Phil Robichaud betrokken, allen verbonden aan de afdeling Filosofie van de Faculteit der Geesteswetenschappen. De inbreng van de VU-onderzoekers richt zich op ethische vraagstukken en in het bijzonder op de relatie tussen sociale cohesie en individuele waarden.

Weefsel van de samenleving
Het consortium onderzoekt sociale cohesie. Sociale cohesie is ‘het weefsel van de samenleving', cruciaal voor duurzame samenlevingen en het welzijn van burgers. Sociale cohesie wordt echter steeds meer ondermijnd door erosie van gemeenschappen en polarisatie tussen groepen. Binnen het SOCION-consortium (Rijksuniversiteit Groningen (penvoerder), Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit en het NIDI) bundelen psychologen, historici, demografen, filosofen en sociologen hun krachten met maatschappelijke organisaties om inzicht te krijgen in hoe verbindingen tussen individuen, groepen en instituties bijdragen aan nieuwe routes naar en vormen van sociale cohesie.

De Summit Grant is bedoeld voor onderzoeksconsortia die in bestaande samenwerking bewezen hebben dat zij tot de absolute wereldtop behoren. Volgens NWO heeft het SOCION-consortium, dat voortbouwt op het lopende Zwaartekracht-programma SCOOP, zijn waarde bewezen door een werkwijze te ontwikkelen voor interdisciplinair onderzoek in de sociale en geesteswetenschappen. Het interdisciplinaire team kan nu nieuwe cohorten PhDs en Postdocs aanstellen om het project succesvol voort te zetten, waarmee de onderzoekers een belangrijke bijdrage leveren aan nieuwe kennis voor de samenleving. De Rijksuniversiteit Groningen is penvoerder van het SCOOP-programma. Inmiddels hebben bijna 80 PhD-studenten en postdocs hun SCOOP training doorlopen.

Zie verder het persbericht van NWO.

Neem contact op met Persvoorlichting VU

06 25763092