Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Rik Peels benoemd als hoogleraar op de URC-leerstoel

26 juni 2023
Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam benoemt per 1 september 2023 godsdienstfilosoof Rik Peels tot hoogleraar Analytische en interdisciplinaire godsdienstfilosofie op de University Research Chair (URC) aan de Faculteit Religie en Theologie.

Met het URC- programma erkent de Vrije Universiteit Amsterdam uitmuntende wetenschappers die worden beschouwd als aankomend leiders in hun vakgebied. De VU feliciteert Rik Peels en is erg blij met zijn benoeming op de University Research Chair.

Leerstoel
Peels gaat de URC-leerstoel Analytische en interdisciplinaire godsdienstfilosofie bekleden en daarvoor concepten, theorieën, onderscheidingen en argumenten uit de analytische filosofie en theologie gebruiken om empirische debatten over religieuze en levensbeschouwelijke kwesties verder te helpen.

Peels doet op dit moment onderzoek naar extreme overtuigingen zoals we die aantreffen in complotdenken, fundamentalisme, extremisme en terrorisme. Peels: “Ik wil het bestaande onderzoek de komende jaren op drie manieren aanvullen. Door gedegen conceptueel en normatief onderzoek in een grotendeels empirisch debat. Door het perspectief van mensen met extreme overtuigingen beter te betrekken in onderzoek dat extremisme probeert te begrijpen en te verklaren. En door de grote vragen omtrent extremisme vanuit heel verschillende disciplines – psychologie, sociologie, geschiedenis, rechten, theologie en filosofie – geïntegreerd te doordenken.”

Decaan van de Faculteit Religie en Theologie Ruard Ganzevoort: "Als faculteit zijn we enorm trots op deze erkenning voor het werk van Rik. Het is academisch van wereldniveau en buitengewoon belangrijk voor het begrijpen van wat er nodig is voor een vreedzame samenleving."

Interdisciplinair onderzoek
Het onderzoek van Peels is ingebed in de onderzoeksgroep Strong Religion and Extreme Beliefs en het Abraham Kuyper Center for Science and the Big Questions. Omdat Peels zich in zijn onderzoek begeeft op zowel het terrein van de theologie en de religiewetenschappen enerzijds als de filosofie anderzijds zal hij ook verbonden blijven aan de Faculteit Geesteswetenschappen. De leerstoel biedt een platform voor interdisciplinair onderzoek.

Onderzoek
De focus van het onderzoek van Peels ligt op hoe mensen tot religieuze en niet-religieuze overtuigingen komen, hoe die al dan niet hun handelen beïnvloeden en hoe we tot gefundeerde opvattingen kunnen komen in tijden van polarisatie en misinformatie. In 2012 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Believing Responsibly: Intellectual Obligations and Doxastic Excuses. In 2016 en 2019 ontving hij met collega’s twee grote Templeton World Charity Foundation subsidies over, respectievelijk, de Verantwoordelijkheden van de universiteit en Wetenschappelijke vooruitgang. In 2019 ontving hij een ERC Starting Grant met de titel Extreme Beliefs: The Epistemology and Ethics of Fundamentalism om filosofisch onderzoek naar extreme overtuigingen te doen. Peels is alumnus van de Amsterdam Young Academy. Sinds 2023 is hij ook Research Associate van de African Center for Epistemology and Philosophy of Science aan de Universiteit van Johannesburg.

foto: Sander Heezen