Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Nieuw: leergang Klimaatverandering en energietransitie

12 april 2022
Klimaatverandering vormt één van de grootste uitdagingen van deze tijd en zal de komende jaren een grote impact hebben op overheden, de industrie en het overige bedrijfsleven. Zij worden geconfronteerd met innovatieve (energie)projecten, het verplicht beperken van CO2-emissies en corrigerend optreden van de rechter.

De VU Law Academy start daarom op 2 november a.s. met de leergang Klimaatverandering en energietransitie voor (juridische) professionals, zoals advocaten, juristen, adviseurs of beleidsmakers en -medewerkers van (decentrale) overheden en het bedrijfsleven.

Verspreid over twee maanden krijgen zij in zeven colleges een overzicht van het juridische kader waarmee de ambities uit het Coalitieakkoord en het Europese Fit-for-55 pakket moeten worden gerealiseerd; en waarbinnen het bedrijfsleven en overheden moeten opereren en zullen investeren. Hierdoor kunnen zij:

  • het wet- en regelgevingskader beter toepassen, zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven.
  • adequaat adviseren bij energie- en klimaatprojecten en het vormgeven en uitvoerbaar maken van die projecten, bijvoorbeeld als hun organisatie zich tot doel heeft gesteld om op termijn CO2-neutraal te worden.
  • beter inschatten welke juridische uitdagingen en bedreidingen afkomen op hun organisatie (of klanten), gedreven door de klimaatverandering en energietransitie.

De VU Law Academy speelt hiermee in op een actueel en urgent onderwerp dat grote impact heeft op alle sectoren van onze economie.

De leergang staat onder leiding van prof. mr. dr. Marjolein Dieperink, bijzonder hoogleraar ‘Klimaatverandering en Energietransitie’ aan de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam en partner en advocaat bij AKD Benelux Lawyers.

Ga hier naar de webpagina van de leergang Klimaatverandering en energietransitie voor meer informatie. Inschrijven is al mogelijk! Ook is er op donderdag 23 juni van 16.00 tot 17.00 uur een online informatiesessie. Hiervoor kunt u zich via deze link aanmelden.

Snel navigeren website VU Law Academy

Wilt u een vraag aan een van onze medewerkers stellen? Neem dan contact op met Ilse Herweijer, medewerker cursistenadministratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto