Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Omgaan met kankerverwekkende, reprotoxische en mutagene stoffen

Laatst gewijzigd op 30 maart 2022
Omgaan met toxische stoffen in het algemeen vergt een goede werkhygiëne: kankerverwekkende/mutagene en reprotoxische stoffen hoeft u in dit opzicht niet anders te behandelen dan giftige of sensibiliserende stoffen.

Risico-inventarisatie en -evaluatie 

Van deze groep stoffen moeten er meer gegevens geregistreerd worden naar mate een stof schadelijker is. Zo moet een afdeling voor de risico-inventarisatie en -evaluatie de aard (welke stoffen, gevaren, werkwijze), mate en duur van de blootstelling (inschatten of meten van het blootstellingsniveau) beoordelen. Dit is wettelijk verplicht, om de gevaren of mate van hinder voor medewerkers goed te kunnen inschatten en zo veel mogelijk te beperken. Voor kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen moeten meer gegevens worden vastgelegd.

Centraal registreren 

Op de VU werken we op een aantal plekken – voornamelijk voor onderzoek – met gevaarlijke stoffen. Om de inkoop en registratie van deze stoffen veilig, efficiënt en volgens wettelijke normen te laten verlopen, gebruikt de VU het programma Lab Servant. Tevens is via Lab Servant informatie over gevaarlijke stoffen op te vragen.

In lab Servant kan iedereen die een vunetID heeft, van alle stoffen met een CAS-nummer actuele informatie opzoeken om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen, zoals MSDS-en met de daarbij horende gevaren en voorzorgsmaatregelen (Nederlands en in Engels).  

Ook alle biologische agentia die we zelf op de campus hebben of op een lijst staan van de overheid zijn hier terug te vinden. Ga naar Lab Servant, log in, klik op 'inventory' en vervolgens op 'substances', en zoek dan op naam of CASnummer. 

Gevolgen voor de werkhygiëne? 

Omgaan met toxische stoffen in het algemeen vergt een goede werkhygiëne: kankerverwekkende/mutagene en reprotoxische stoffen hoeft u in dit opzicht niet anders te behandelen dan vergiftige of sensibiliserende stoffen. Wat u wel moet weten is hoe de stof het lichaam kan binnenkomen; meestal gebeurt dat door inademing of via de handen. Extra aandacht verdienen de stoffen die de huid relatief gemakkelijk opneemt. Deze vindt u in bv. het Chemiekaartenboek  of de SER databank met grenswaarden aangeduid met de letter ‘H’ (huidnotatie).

Indien u zwanger bent kunt u zonodig de bedrijfsarts raadplegen voor advies. Zie ook Gezond en veilig werken tijdens je zwangerschap.

Meer informatie

SZW informatie werken met gevaarlijke stoffen:

SZW informatie kankerverwekkende en mutagene stoffen

SER databank gevaarlijke stoffen met grenswaarden:

SZW-lijst met CMR stoffen:

Contactgegevens Arbo en Milieu

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-12.00 uur

020 59 89008 (maandag tot vrijdag van 9.00-12.00 uur) 

Locatie: Transitorium 0E-25, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT Amsterdam