Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Toetsen en beoordelen

Heb je in het dagelijks werk te maken met toetsen en beoordelen? Hier vind je snel de informatie die voor jouw rol relevant is.

Er worden bij het afnemen van een toets verschillende fasen doorlopen: de voorbereiding, de uitvoering, de evaluatie en de verbetering. Hieronder vind je per fase de contactgegevens voor eventuele vragen en zijn de kwaliteitseisen, goede voorbeelden, handige links en tips opgenomen.

Fase 1: de voorbereiding
Op het niveau van de instelling en de faculteit gaat het in de eerste fase om het opstellen van een onderwijsvisie, inclusief toetsvisie, en een toetsbeleid. Voor de examinator (docent) is het in deze fase onder andere relevant welke toetsvorm gebruikt wordt. Daarnaast stelt de Examencommissie in deze fase haar werkwijze vast.

Fase 2: de uitvoering
In de tweede fase is vooral de examinator (docent) aan zet. Deze houdt zich bezig met de ontwikkeling, afname en beoordeling van de toets.

Fase 3: de evaluatie
In de derde fase wordt geƫvalueerd. Zowel het toetsbeleid in zijn geheel, als de toetsing van afzonderlijke opleidingsonderdelen en de overkoepelende toetsing van de eindtermen van de opleiding via het afstudeerwerk zijn onderwerp van evaluatie. In deze fase is een belangrijke rol weggelegd voor de Examencommissie. Deze controleert of de kwaliteit van de toetsen voldoet aan de gestelde eisen.

Fase 4: de verbetering
In de laatste fase worden verbeteringen aangebracht in het hele proces. De kwaliteit van de toetsing, de organisatie en de beslissingsstructuur worden systematisch en aantoonbaar verbeterd met actieve betrokkenheid van studenten, docenten, ondersteunend personeel, opleidingscommissies en examencommissies.

Tips
Op zoek naar praktische tips op het gebied van onderwijs en toetsing? Kijk dan eens hier. VU NT&L publiceert wekelijks nuttige tips, waaronder deze over het aantal vragen in een meerkeuze toets en deze over het combineren van open en gesloten vragen in een toets.