Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Het goede gesprek

Laatst gewijzigd op 7 februari 2022
In het nieuwe jaargesprek bespreken de medewerker en leidinggevende samen wat ze van elkaar nodig hebben om tot optimale prestaties te komen. Het jaargesprek gaat over prestaties, talent en ontwikkeling. Hoe kan je jouw talenten als medewerker vaker inzetten, hoe kun je jouw werkplezier vergroten en welke ontwikkeling is daarvoor nodig?

Opzet van het jaargesprek 

Medewerker en leidinggevende kijken samen terug op de afgelopen periode. Het gesprek gaat niet alleen over de prestaties op zich, maar ook over wat die prestaties voor de medewerker betekenen. Waar was je trots op, wanneer heb je je talent kunnen laten zien? Was het duidelijk wat er van de medewerker werd verwacht, zijn er andere doelstellingen nodig of meer feedback? Dit is de basis voor goede afspraken over toekomstige prestaties en ontwikkeling.

Reflectieverslag

Een vast onderdeel in het jaargesprek is de reflectie van de medewerker. De medewerker blikt terug op de gemaakte afspraken in het vorige jaargesprek en schrijft een reflectieverslag. Wat was opvallend? Waarvoor heb je je ingezet? Welke afspraken gaan bijdragen aan meer werkplezier of minder werkdruk? Een goed reflectieverslag is voor zowel de medewerker als de leidinggevende waardevolle informatie om in het jaargesprek relevante onderwerpen te bespreken en goede afspraken voor de komende periode te maken.   

Geen verplichte gespreksonderwerpen, maar een gezamenlijk opgestelde agenda

Het jaargesprek heeft geen verplichte gespreksonderwerpen. De medewerker en leidinggevende dragen allebei agendapunten aan en stellen samen de gespreksagenda op. De reflectie van de medewerker kan ook aanknopingspunten bieden voor gespreksonderwerpen. Denk bij de agendapunten aan werkdruk, ontwikkeling, sociale veiligheid en nevenwerkzaamheden.

Het jaargesprek en de performancecyclus

Het jaargesprek is onderdeel van een performancecyclus waarbij medewerker en leidinggevende geregeld met elkaar in gesprek gaan. Als je elkaar regelmatig spreekt, weet je op elk moment beter wat er van jou en je teamleden wordt verwacht en of je aan die verwachtingen voldoet. Je kunt beter inspelen op veranderingen, prioriteren, doelen aanpassen en taken slim verdelen. Zo verbeter je de samenwerking, kun je zelf en als team groeien en de werkdruk verlagen. 

De VU werkt met een performancecyclus van doelen, reflectie en feedback. Het jaargesprek is een verplicht onderdeel. In de handleiding over het jaargesprek lees je meer over het ondersteunende proces. Naast het jaargesprek zijn er extra opties die jou en je leidinggevende helpen om zicht te houden op je doelen en voortgang:

  1. Performance doelen. Hierin leg je de afspraken vast die je tijdens je jaargesprek maakt, over de doelen die je in de komende periode wilt bereiken. Je leidinggevende heeft inzicht in je doelen. Je kunt de afspraken op elk moment aanpassen. De doelen komen automatisch in je volgende jaargesprekformulier.
  2. Ontwikkeldoelen. Hierin leg je de afspraken vast die je maakt over je ontwikkeling. Je kunt vanuit je ontwikkeldoelen doorklikken naar het aanbod van trainingen en opleidingen van de VU.
  3. Performance voortgang. Hierin leg je de activiteiten vast waar je aan werkt en kun je gesprekken met je leidinggevende voorbereiden, bijvoorbeeld een periodiek werkoverleg.
  4. Feedback. Je kunt feedback vragen aan elke collega binnen de VU. Feedback kun je koppelen aan je doelen en zichtbaar maken voor je leidinggevende.

Contact VU - HRM Servicedesk

servicedesk.hrm@vu.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

020 59 82882
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 en van 13.00 - 16.00 uur.